Slut med at skrive brev til kommunen

Borgerne skal ikke længer kunne skrive breve til det offentlige. Fra 1. juni skal alle henvendelser til det offentlige ske via computer.

Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, synes det er for dårligt, at al kommunikation mellem borgerne og det offentlige i fremtiden kun kan ske via computere. (© DR)

Inden 2015 skal otte af 10 henvendelser fra borgerne til det offentlige foregå via computer, mener regeringen.

Slut 1. juni

Derfor lukker regeringen snart, med en ny lov, for borgernes mulighed for at henvende sig til rådhuset pr. brev. Loven skal træde i kraft den 1. juni. Efter den dato kan kommunerne sløjfe de gammeldags breve, men i praksis vil det ske gradvist.

Flyttemeddelelser

I første omgang berører det lettere sagsbehandling som f.eks. flyttemeddelelser og at få børn skrevet op til en daginstitution. Siden følger mere komplicerede mellemværender som byggesager og pensioner.

Milliardbesparelse

- Det er nødvendigt med en enstrenget adgang, hvis vi skal hente den planlagte besparelse på at digitalisere, siger finansminister Bjarne Corydon. En stor del af den forventede milliard-besparelse ligger i, at borgerne langt hen ad vejen skal betjene sig selv.

Som i Østtyskland

Direktør Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen beklager, at der ikke bliver givet en klagemulighed, så f.eks. ældre kan bede om at bruge brev.

- Mange ældre er indstillet på at benytte den nye teknik, men det er for hårdt at skære alle over én kam. Det minder jo om Østtyskland anno 1961 - lige efter at muren var kommet op, siger han.

FacebookTwitter