Slut med snyd til eksamen: Flere gymnasier vil overvåge elevernes computere

Gymnasier i blandt andet Ørestad og Fredericia tager ny software i brug til de kommende terminsprøver.

Ørestad Gymnasium og Fredericia Gymnasium er to af de 20 gymnasier, som nu indfører elektronisk overvågning for at komme snyd til terminsprøver og eksaminer til livs. (© Exam.Cookie)

Når elever fra landets gymnasier sidst i februar og marts går til terminsprøver, vil nogle af dem blive fulgt meget tæt, når de bevæger sig rundt på nettet.

Som noget nyt indfører cirka 20 gymnasier en elektronisk overvågning som et forsøg på at komme snyd til livs. Det er et computerprogram, der skal afsløre elevernes online-aktivitet, i de timer de sidder og knokler med prøverne.

Ørestad Gymnasium i København er et af gymnasierne, og her har man længe ønsket at finde et redskab, som kan hjælpe med at afdække snyd. Nu forsøger gymnasiet sig med programmet ExamCookie, der er udviklet af et it-firma i Nordjylland.

- Vi forventer, at programmet kan afskrække

Og der er store forventninger til programmet, understreger Allan Kjær Andersen, der er rektor på Ørestad Gymnasium.

- Vi håber, at programmet kan afsløre nogle af dem, der forsøger at snyde. Vi forventer også, at programmet vil have en afskrækkende virkning, så eleverne forstår, at det ikke kan betale sig at snyde, siger han.

Overvågningen kan vise, om eleverne har været på eksempelvis Facebook, Messenger og andre steder på internettet for at få hjælp eller materiale til besvarelserne.

Fungerer overvågningen som forventet, vil Ørestad Gymnasium også bruge den til de skriftlige eksaminer til sommer.

Elever plagierer hinanden og deler opgaver

Fredericia Gymnasium følger trop og lader ExamCookie følge elevernes trafik på nettet til terminsprøverne sidst i februar. Her går omkring 700 elever til terminsprøver.

Gymnasiet har tidligere opdaget elever, som har plagieret hinanden gennem fælles dokumenter i Google Drev og brugt iCloud-tjenester og Facebook til at dele opgaver og indhold i opgaver. Det er snyd og er kun blevet fanget, når en af vagterne i lokalet har fået øje på det.

Når terminsprøverne bliver afviklet i februar, vil overvågningen være et ekstra redskab, som kan vise og dokumentere snyd. Pædagogisk leder Morten Veng Christensen ser frem til, at Fredericia Gymnasium kan få et overblik over snyd til prøver og eksaminer.

- Vi vil også kunne få indsigt i, hvordan eleverne snyder og hvor meget, siger han.

Definitionen på snyd ved skriftlige prøver og eksaminer er, at eleven har kontakt med andre mennesker i eksamenssituationen, som de ikke må, eller har fået og brugt materiale uden at lave kildehenvisning.

Fakta om overvågningen

  • Exam.Cookie er et softwareprogram, der registrerer aktive url'er i browser og netværk

  • Programmet tager skærmbilleder ved større ændringer på skærmen

  • Efter en prøve eller eksamen vil al kommunikation med andre på nettet og eventuel brug af ikke-tilladte hjælpemidler blive vist

  • Der bliver samlet data på hver deltager til prøven eller eksamen

  • Den eksamensansvarlige har adgang til al data, som bliver gemt i op til et år