Slut med at spise grind på Færøerne

Grindehvalerne er så forurenede, at færingerne ikke længere må spise det velsmagende kød og spæk. Hvalen har holdt liv i færingerne i århundreder.

Grindejagt på Færøerne. Nu er det slut. Det er blevet for usundt at spise kødet og spækket. (© DR)

GRIND! GRIND! GRIND! Sådan har det gjaldet mellem de færøske fjelde i århundreder, når en flok grindehvaler nærmede sig. Og så slap man ellers, hvad man havde i hænderne for at jage grind.

Nu bliver der lidt mere stille på øerne.

De velsmagende grindehvaler, der igennem århundreder har udgjort en næringsrig og vigtig del af færingernes føde, er nu så forurenede, at sundhedsmyndighederne anbefaler, at man helt holder op med at spise dem.

Det er indholdet af kviksølv og PCB i hvalernes kød og spæk, der er så stort, at kemikalierne skader helbredet.

- De nyeste undersøgelser viser, at de forurenede grindehvaler øger risikoen for at få Parkinsons sygdom, hos de mennesker, der ofte spiser grind. Risikoen for forhøjet blodtryk og åreforkalkning er også øget.

Den nye udmelding kommer fra landslæge Høgni Debes Joensen og overlæge på Færøernes afdeling for folkesundhed Pál Weihe.

De bygger på et omfattende forskningsarbejde, som er udført blandt færinger i et samarbejde mellem Pál Weihe og professor i miljømedicin på Syddansk Universitet Phillipe Grandjean.

Påvirker nervesystemet

Foruden de nyeste resultater har tidligere undersøgelser vist, at kviksølvet fra grindehvalkød påvirker et fosters udvikling af nervesystemet.

Forureningsstofferne i grindehvalernes spæk påvirker endvidere immunsystemet i negativ retning, så børnene reagerer dårligere på vaccinationer. Dertil er de forurenede dyr nu også under mistanke for at formindske færingernes forplantningsevne.

- Vi har igennem de sidste 30 år gradvist strammet op på anbefalingerne, hvad angår at spise grindekød og spæk. Det er sket i takt med, at undersøgelser har vist, hvilken negativ helbredsmæssig påvirkning forurenet grind har på mennesker. Og vi er nu kommet dertil, at vi helt må fraråde folk at spise det. Desværre, siger landslæge Høgni Debes Joensen.

- Man må derfor konkludere, at grindehvaler i dag indeholder så meget forurening, at hverken kød eller spæk ville kunne opfylde moderne grænser for tilladeligt indhold af giftige forureningsstoffer, påpeger de færøske sundhedsmyndigheder.

Slut med blodige grindedrab

Færingerne har i århundreder dræbt grindehvaler, og grindehvalen har på mange måder fulgt færingerne - både når det gælder føde og kulturliv.

Der findes mange beretninger om den betydning, som grindehvalen har haft for færingernes overlevelse. I mange henseender har den tidligere gode fødevare således styrket helbredet og afhjulpet hungersnød i mange hjem.

Færingernes blodige grindedrab har vakt forargelse i store dele af verden, hvor man ikke forstod den gamle tradition med at lokke grindeflokken ind på land for at slagte den. Men nu er det - indtil videre - en saga blot.

FacebookTwitter