Små ungdomsårgange rammer gymnasier i yderområder hårdt

Færre elever betyder færre penge til gymnasierne, viser nyt notat fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Små ungdomsårgange giver risiko for gymnasielukninger i yderområder. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Der er nye tider på vej til Danmarks gymnasier.

Ungdomsårgangene frem mod 2030 svinder ind, og det vil ramme gymnasierne, særligt i yderkommunerne, hårdt. Det viser et nyt notat, som Børne- og Undervisningsministeriet står bag. Dertil kommer også, at fortsat flere elever skifter gymnasier i udkantsdanmark ud med storbyens vibrerende gymnasier.

De små ungdomsårgange kan begrave de udsatte gymnasier i store økonomiske problemer.

Gymnasiernes økonomi er nemlig dybt afhængig af den såkaldte taxameterordning, hvor de får bevillinger pr. elev. Og når eleverne bliver færre, bliver pengene dermed også. Faktisk forventes det ifølge notatet, at ungdomsuddannelser i udkantsdanmark vil opleve et fald i bevillinger på 17 procent i gennemsnit frem til 2030.

Nytænkning skaber lysere fremtid

Et af de gymnasier, der er spået til betydeligt fald i antal elever, er Fjerritslev Gymnasium. Men i stedet for at læne sig tilbage og se til, når gymnasiets fremtid bliver malet sort, så har de taget sagen i egen hånd. I et forsøg på at tiltrække flere spirende gymnasieelever, har de nemlig valgt at oprette et kollegie, hvor eleverne kan bo på skolen. Og den mission har båret frugt.

- College Fjerritslev, som er et kollegie tilbud, har været en succes. Det har lykkedes at tiltrække flere elever. Det har ikke helt opvejet det fald vi har haft lokalt, men det har opvejet for en stor del, og fremadrettet vil det også være en meget betydelig del af vores elevgrundlag, siger Mikkjal Helmsdal, rektor på Fjerritslev Gymnasium.

Han påpeger også, at College Fjerritslev har stor betydning for eksistensgrundlaget for Fjerritslev Gymnasium, og at de uden college-eleverne ville være i større økonomisk bekneb.

- 25 procent af de elever vi har optaget i år bor på college og kommer udefra. Det er meget vigtigt, for uden dem ville vi miste cirka to millioner kroner årligt, siger Mikkjal Helmsdal.

Elever fra College Fjerritslev laver gruppearbejde på gymnasiet.

Vil undgå 'uddannelsesørken'

Notatet fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at gymnasier i det yderste Danmark på grund af et betydeligt fald i antal elever ligeledes vil opleve et betydeligt fald i bevillinger frem mod 2030.

Men det vil man over en bred politisk kam sætte en stopper for. Der er nemlig enighed om, at der skal gøres noget ved problemet, så gymnasier i mindre byer i sidste ende ikke risikerer at lukke på grund af elevmangel. Der skal med andre ord forhandles om gymnasiernes fremtid.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S), børne- og undervisningsminister, er bekymret for, at det går hårdt ud over de unge samt lokalmiljøerne i de små byer i Danmark, hvis der ikke findes en holdbar løsning snarest.

- Vores fremskrivninger viser, at hvis ikke vi udviser rettidig omhu, kommer vi til at få en decideret ”uddannelsesørken” i dele af Danmark, og det dur simpelthen ikke. Og derfor mener vi selvfølgelig som regering, at det her er et vældig stort problem, som vi bliver nødt til at tage os af i tide. Inden de her skoler bliver så pressede på økonomien, at de må dreje nøglen rundt, siger hun.

Denne bekymring deler Danske Regioner. Her påpeger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, at yderområderne i Danmark er særligt udsatte, når det kommer til mindre ungdomsårgange samt elevflugten mod større byer.

- Jeg frygter især, at det går ud over ungdomsuddannelserne i yderområderne. Det er de steder, hvor der bor færrest i forvejen, og hvor skolerne er mindst. Når ungdomsårgangene også falder, frygter jeg, at det kan komme til at betyde, at der vil være uddannelsesinstitutioner, der må lukke helt, siger hun.

Gymnasier giver liv til danske byer i yderområder, derfor ser Socialdemokratiet helst ikke, at de bliver nødsaget til at lukke. (Foto: Sophia Juliane Lydolph/Scanpix 2015) (Foto: Sophia Juliane Lydolph © Scanpix)

Mindre taxameterordning, mere basistilskud

På Fjerritslev Gymnasium er man forhåbningsfuld. At tænke ud af boksen og finde på nye gymnasiemodeller, er de sikre på, at de ville kunne gøre igen, selvom de håber, det ikke bliver nødvendigt. Alligevel har Mikkjal Helmsdal et bud på, hvordan man kan afværge en fremtidig risiko for lukning af gymnasier i yderområderne.

- Den bedste løsning vil være en højere grundfinansiering, så man ikke er afhængig af elevtallene. En distriktsmodel der sikrer et elevgrundlag for gymnasier i udkantsområdet, men samtidig må det ikke være umuligt for unge fra andre dele af landet at rejse til gymnasier som vores, siger han.

For Stephanie Lose er der heller ingen tvivl om, at løsningen ligger i højere basistilskud til gymnasierne, så de i mindre grad er afhængige af høje elevtal.

- I dag følger pengene i høj grad eleverne. Derfor er der brug for et basistilskud, der gør det nemmere at drive ungdomsuddannelse uafhængigt af elevantallet. Det er nødvendigt, når ungdomsårgangene falder, især når vi kigger på yderområderne, vurderer hun.

Men hvad den egentlige forhandling om den nye fordelingsmodel på gymnasieområdet kommer til at ende med, er der intet klart svar på endnu.

Nogle af de muligheder, som regeringen har for at afværge en mulig lukning af gymnasier i udkantsdanmark, er at indføre et maksimum- og minimumsloft på gymnasier, at ændre den nuværende taxameter-ordning, så pengene ikke på samme måde følger elevtallet, eller de kan ændre i ansøgernes frie valg, så elever bliver inddæmmet af geografiske områder i forhold til, hvor de kan søge om at komme på en gymnasiel uddannelse.

- Lige nu er pengene knyttet op på eleven, så gymnasierne konkurrerer indbyrdes. Og her vinder de store. Sådan som taxametersystemet er skruet sammen i dag dur ikke, for det ender med, at gymnasier må lukke, og eleverne transportere sig langt. Vi skal finde en løsning, hvor gymnasierne ikke ligger i konkurrence med hinanden, samtidig med at eleverne skal kunne flytte sig, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk