Smartphones gør unge til nyhedsjunkier

På fem år har unge mere end fordoblet læsningen af nyheder, viser ny undersøgelse.

Unge læser langt flere nyheder, end de gjorde for fem år siden. Men især tv ser de langt mindre af. (Foto: © Mathias Sommer, DR)

Ungdommen nu til dags er langt mere flittig til at tjekke nyheder på app'en og læse sig igennem de mange nyheder, som Facebook flyder over med, end de var for fem år siden.

Det viser en ny, stor undersøgelse, som i dag offentliggøres af det Nationale Forskningscenter for Uddannelse og Medier (DREAM).

Undersøgelsen, som er baseret på 2.500 spørgeskemabesvarelser af unge mellem 13 og 23 år, viser, at andelen af unge, der dagligt læser nyheder, er gået fra 12 procent i 2010 til 27 procent i 2014.

- Der er en enorm stigning i nyhedsbrug, ikke mindst hos de alleryngste og især hos drengene, siger Kirsten Drotner, der er medforfatter på undersøgelsen og professor i medievidenskab på Syddansk Universitet.

Traditionelle medier i frit fald

Den primære forklaring er tilgængelighed, fortæller hun:

- Det er blevet meget mere tilgængeligt at få fat på nyheder. Unge bruger i højere grad nyhedsapps, siger hun.

De unge bruger i høj grad smartphones, hvor de kan bruge nyhedsapps, Facebook og mange andre nyhedskilder ved et enkelt klik.

- De nyheder, der så kommer, er ofte meget korte og meget båret af personfokus. Der er også sket en ændring af den type nyheder, der præsenteres, siger Drotner.

Samtidig ser det skidt ud for traditionelle medier, viser undersøgelsen.

Andelen af unge, der dagligt ser tv, hører radio, taler i telefon og benytter e-mail, er faldet mellem syv og 21 procentpoint fra 2011 til 2014. Hvor 68 procent af de unge så tv en gang om dagen i 2010, ser under halvdelen nu dagligt tv, nemlig 47 procent.

- De traditionelle medier, tv og radio, er i frit fald.

Nyheder i overskrifter

Men et større indtag af nyheder på sociale medier kan også betyde, at en stor del læses i "overskriftsform". Derfor er det vigtigt, at forældre og uddannelsesinstitutioner sørger for at indpode en kritisk sans, mener Kirsten Drotner:

- Nyheder, som andre har produceret for dem, er ofte i overskriftsniveau. Her ligger en stor opgave i at være med til at vise de unge steder hen, hvor de unge får mulighed for andre vinkler, de ellers ikke får med. Det er vigtigt, at forældre og lærere diskuterer med de unge, at nyheder kan være mere nuancerede end som så, siger hun.

Opgør med mig-generationen

Undersøgelsen er samtidig et opgør med ungdommen som "mig-generationen."

- Vores undersøgelse gør op med myten om, at vi har en mig-mig-mig-generation. Den viser en generation, som er dybt afhængig af andre. Man er bundet meget op på grupper og indgår i et defineret fællesskab, fortæller Kirsten Drotner.

Det er særligt piger og efterkommere af indvandrere, som er gode til at være aktive i grupper. Der ligger også en opgave for uddannelsesinstitutioner i at introducere unge i det sociale miljø på sociale medier, vurderer Kirsten Drotner:

- Her ligger der en væsentlig opgave i at give de unge digital dannelse. Man skal lære og læse og skrive i dag, som man skulle for 100 år siden. Men der er opstået andre krav til at begå sig på sociale medier i dag, som er rigtigt vigtigt, siger hun.