Snart bliver Evas drenge indkaldt til corona-vaccination: 'Jeg synes, det er en svær beslutning'

Skal dit barn have et stik?

Eva Skov Alsted Mikkelsen mangler viden om bivirkningerne ved at lade sine tre drenge vaccinere. Men hun stoler på myndighederne og ønsker for sine børn, at de får deres gamle liv tilbage. (Foto: © Grafik: Katrine Holst Nielsen)

Et overskud af vacciner har fremrykket vaccinationskalenderen for børn.

Allerede inden for de næste dage vil de første forældre modtage en invitation i e-boks til at lade deres børn mellem 12 og 15 år vaccinere mod Covid-19.

Dermed bæres der på ny brænde til diskussionen, om børn skal vaccineres mod en for aldersgruppen ellers relativt ufarlig virus.

- Det er en meget uheldig situation, Danmark er kommet i. Den skyldes udelukkende, at vi står med nogle vacciner, som skal bruges, inden de udløber, siger formanden for børnelægerne i Danmark, Klaus Birkelund Johansen, til Ritzau.

Klaus Birkelund Johansen mangler tilstrækkelig dokumentation for vaccinens bivirkninger og tør derfor ikke anbefale forældre at lade deres børn vaccinere.

- På nuværende tidspunkt er der hverken data til at sige fra eller til på børnenes vegne. Jeg kan godt forstå, hvis nogle forældre kan føle sig usikre, siger han.

- Stoler på myndighederne

En af de forældre, der står midt i vaccine-dilemmaet, er Eva Skov Alsted Mikkelsen fra Esbjerg.

Hun er mor til tre drenge, som alle er i aldersgruppen, der nu vil blive indkaldt til at få et stik.

Beslutningen er svær, men Eva Skov Alsted Mikkelsen hælder til at takke ja til vaccinen:

- Mine to tvillinger på 13 år siger: Giv mig nu bare det stik, så jeg kan få mit liv tilbage. Den ældste bliver snart 16 og skal også vaccineres, siger hun.

I går kunne DR fortælle om Eva Skov Alsted Mikkelsen. Hun er mor til tre drenge, som alle vil blive indkaldt til vaccination. Hun synes, det er svært at navigere i de forskellige budskaber om vaccination af børn.

Eva Skov Alsted Mikkelsen er sosu-assistent og færdigvaccineret med Pfizer/BioNTech - den samme vaccine som hendes drenge vil blive tilbudt.

- Jeg har tillid til myndighederne. Men der er alligevel den der ene procent af uvished, som driller. Man læser meget på nettet, og jeg mangler at få bekræftet, at vaccinen ikke sætter varige spor.

- Der er altid bivirkninger ved medicin. Det ved vi jo godt. Men er der noget, der kan sætte sig på deres fertilitet, kan man udvikle knogleskørhed, eller hvad ved jeg? Jeg ønsker jo ikke, at mine tre drenge, der er i begyndelsen af deres liv, skal få varige mén, siger Eva Skov Alsted Mikkelsen.

Men tilliden til myndighederne og ønsket om, at hverdagen skal vende tilbage, er tungtvejende argumenter:

- Danmark har jo i forvejen et forsigtighedsprincip i forhold til vaccinerne. Og selv om man læser meget på nettet, så må myndighedernes ord veje tungere, siger Eva Skov Alsted Mikkelsen.

Delta-variant og doser fra Rumænien

Det skal de for at løfte immuniteten i befolkningen.

Samtidig fortalte Sundhedsstyrelsen, at de 12-15 årige børn efter planen skulle vaccineres i september, når der forelå yderligere data om bivirkninger for børn.

Men så købte Danmark 1,17 millioner Pfizer-doser fra Rumænien. Samtidig har den mere smitsomme Delta-variant fået tag i befolkningen.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, og formanden for børnelægerne i Danmark, Klaus Birkelund Johansen, var ikke helt enige på et pressemøde om børnevaccination mod Covid-19 den 17. juni. (Foto: © Olafur Steinar Gestsson, Ritzau Scanpix)

Det er forklaringen på, at børnene er hoppet langt frem i vaccinekøen og allerede nu bliver indkaldt til at få stik mod corona:

- Vi har nu en mere smitsom virusvariant, og vi har derfor brug for den ekstra immunitet i befolkningen, ikke mindst når vi om nogle måneder begiver os ind i efteråret, udtaler vicedirektør Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Ved også at vaccinere børnene kan vi bevare kontrollen med epidemien og beskytte dem, der er i en særlig risiko, siger hun.

Mindre sikkerhed

Men ved at rykke børnene frem i køen, misser man den dokumentation, som ellers ventes at foreligge i efteråret.

Derfor kan De Praktiserende Lægers Videnskabelige Selskab, DSAM, ikke bakke op om den fremrykkede vaccinationsplan for børn.

Næstformand Bolette Friderichsen hverken kan anbefale eller fraråde læger at lade deres yngre patienter vaccinere.

- Det er træls, at vi ikke kan give en klar melding. Vi plejer at kunne bakke helhjertet op om vaccinationer, men det kan vi ikke denne gang, fordi der mangler data, siger Bolette Friderichsen.

- På den ene side ser det ud til, at børn sjældent får alvorlige bivirkninger af vaccinen, men omvendt så ved vi også, at de sjældent bliver alvorligt syge, hvis de smittes.

Bivirkninger hos fem millioner børn

Professor i vaccinedesign på Københavns Universitet Camilla Foged har været med til at rådgive Sundhedsstyrelsen om vaccination af børn.

Hun fremhæver, at den amerikanske sundhedsmyndighed Center for Disease Control and Prevention (CDC) i slutningen af juni offentliggjorde data om bivirkninger hos fem millioner vaccinerede børn.

De data har ikke givet anledning til bekymring.

- Det er forventelige bivirkninger som smerte ved injektionsstedet, træthed, hovedpine og feber. Faktisk ser det ud til, at børn mellem 12 og 15 får lidt færre bivirkninger end dem fra 16 til 25 år, siger Camilla Foged til Ritzau.

Hun forstår godt, at fremrykningen kan skabe usikkerhed hos forældre, og hun er enig i, at det kunne være ønskeligt med mere data.

Men hendes råd er fortsat at få børnene vaccineret hurtigst muligt. Truslen fra Delta bør ifølge hende vejere tungere, end den lille usikkerhed der kan være ved vaccinen.

- Jo flere, der er immune, når skolerne åbner efter ferien, des bedre. Ellers risikerer vi, at epidemien blusser op i løbet af efteråret, siger hun.

FAKTA: Flere vacciner rykker børn frem i køen

  • Da Sundhedsstyrelsen 17. juni på et pressemøde oplyste, at børn fra 12 til 15 år som de næste skulle med i programmet, var det planen, at de skulle vaccineres i september, når alle over 16 år var færdigvaccineret.

  • Siden er der indkøbt 1,17 millioner doser fra Rumænien, og det har rykket børnene længere frem i køen.

  • Er børnene under 15 år, sendes invitationen til forældrene.

  • I slutningen af maj blev vaccinen fra Pfizer/BioNTech som den første og foreløbig eneste godkendt til børn af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

  • Godkendelsen skete på baggrund af et studie med 2200 vaccinerede børn mellem 12 og 15 år. Halvdelen fik vaccine, de øvrige saltvand. Børnelæger har kritiseret studiet for at være for lille.

  • USA og Canada vaccinerer allerede børn i alderen 12 til 15 år.

  • Ifølge professor i vacciner Camilla Foged viser data fra den amerikanske sundhedsmyndighed Centers for Disease Control and Prevention (CDC), at børn ikke er i øget risiko for bivirkninger.

  • I Danmark er der 273.165 personer i aldersgruppen 12-15 år - de udgør 4,7 procent af befolkningen.

  • Kilder: Sundhedsstyrelsen, Camilla Foged, Danmarks Statistik, Pfizer, Reuters og Ritzau.

  • /ritzau/