Snublende nær en afslutning: Teleskandale kan udsætte storstilet sag om forbud mod banden LTF

Anklagemyndigheden beder om at få sagen udsat to til tre måneder.

Udsættelsen skal diskuteres på fredag, hvor anklagerne egentlig skulle være kommet med de afsluttende bemærkninger. Arkivfoto (Foto: SCANPIX © Scanpix)

Problemerne med fejl i teleoplysninger, som politiet bruger til efterforskning, får nu også konsekvenser for den store sag om opløsning af nørrebrobanden Loyal to Familia (LTF).

Det oplyser Københavns Politi.

- I lyset af Rigsadvokatens instruks om midlertidig stop af brug af teleoplysninger har vi fundet det rigtigst at bede om en udsættelse af forbudssagen mod LTF i to til tre måneder, udtaler chefanklager i Københavns Politi Ida Sørensen.

Udsigten til, at sagen bliver forsinket, ærgrer LTF's advokat, Michael Juul Eriksen.

- Det er meget skidt for sagen, siger han og henviser til, at en udsættelse vil gøre det sværere for alle involverede at huske sagens detaljer.

Begyndte for et halvt år siden

Den omfattende sag har kørt ved Københavns Byret det sidste halve år, hvor der har været planlagt over 30 retsmøder med det formål at kaste lys over, om banden kan forbydes, selvom vi har foreningsfrihed i Danmark.

Faktisk manglede kun de afsluttende bemærkninger fra forsvarer og anklager her i slutningen af august, før dommerne kunne trække sig tilbage og vurdere, om banden kunne siges at være en forening, som virkede ved vold, og dermed var ulovlig.

Men nu beder Anklagemyndigheden altså om at få sagen udsat, fordi der indgår en række straffedomme i sagen, hvor teleoplysninger har indgået.

- Disse sager skal nu undersøges nærmere, udtaler Ida Sørensen fra Københavns Politi.

LTF har siden sidste sommer været midlertidigt forbudt af Københavns Politi, og udsættelsen af opløsningssagen rykker ikke ved forbuddet, lyder det fra Københavns Politi.

Det er formelt op til byretten at sige god for udsættelsen, og ifølge advokat Michael Juul Eriksen skal det diskuteres på fredag, hvor der ellers var planlagt procedure.

Advokat: Vi kan godt fortsætte

Michael Juul Eriksen fortæller, at hans klient, nogle af LTF'erne, er trætte af udsigten til en forsinkelse.

Han forstår godt, at anklagemyndigheden får "kolde fødder" i forhold til at gå videre med opløsningssagen, hvis der kan sås tvivl om nogle af sagens beviser - nemlig de afsluttede straffesager, der indgår i sagen.

- Men set fra mit synspunkt er de tidligere sager ikke så betydningsfulde, så vi kunne godt have fortsat. Men jeg forstår godt, at anklagemyndigheden ikke gør det, siger han.

Sag vokset, siden den kom frem

Teleoplysninger er et helt centralt efterforskningsredskab for politiet, fordi oplysninger fra teleselskaberne om folks opkald og sms’er kan fortælle politiet, hvem en mistænkt person har været i kontakt med, og hvor personen har opholdt sig, da telemasterne registrerer det.

Men i juni kom det frem, at der havde været en fejl i politiets it-system, som konverterer teleoplysninger fra teleselskaberne til lettere forståeligt data, som politi og anklagere arbejder med, og derfor kunne teleoplysningerne have været mangelfulde siden 2012.

Siden er skandalen vokset.

Først kom det frem, at politiet ikke havde fået en ny - men mindre brugt - type teledata. Og forleden lød det, at it-systemet også havde oversat telemasternes placering forkert, så de ifølge oplysningerne stod op til omkring 200 meter fra deres egentlige placering.

Den udvikling fik mandag Rigsadvokaten til at indføre et midlertidigt stop for brugen af teledata i retssager og ved retsmøder om varetægtsfængsling af mistænkte, så folk ikke blev eller sad varetægtsfængslet på forkert grundlag.

- Dette er en meget alvorlig sag, og det er en meget drastisk beslutning. Men det er en beslutning, der er nødvendig i et retssamfund, har rigsadvokat Jan Reckendorff udtalt.

Løsladelser i andre sager

I første omgang er brugen af teledata sat på pause i to måneder, men det kan blive længere.

Og allerede nu har det ført til løsladelser af nogle fængslede i sager, hvor der i efterforskningen er brugt teleoplysninger.

Sagen har også fået den nyudnævnte justitsminister Nick Hækkerup til at bede om en redegørelse fra rigspolitichefen og rigsadvokaten. Den skal blandt andet kaste lys over, hvorfor offentligheden først blev orienteret om sagen flere måneder, efter at politiet opdagede fejlen.

- Der er rigtig mange ting, der er underligt i denne sag, udtalte Nick Hækkerup i mandags.

Redegørelsen skulle i første omgang ligge klar 6. september, men er efter den nye udvikling om fejl i oplysningerne om placeringen af telemaster udskudt til slutningen af september.

Samtidig har sagen fået Rigspolitiet til at rykke rundt i ledelsen.

FacebookTwitter