Snyd og plat en masse: Boom i antallet af bedragerianmeldelser

Antallet af anmeldte bedragerisager er mere end fordoblet på et år, viser en helt ny kriminalitetsatstistik fra Rigspolitiet.

Antallet af bedragerisager vokser. Især på nettet. (Foto: Sergey © Iris)

Mens danskerne overordnet afleverer færre og færre anmeldelser til politiet, er antallet af bedragerisager eksploderet.

En ny opgørelse over kriminaliteten i første halvår af 2015 viser, at politiet modtog 12.800 anmeldelser om bedrageri.

I samme periode sidste år er der kun registreret 5.873 sager. Det svarer til en stigning på 117,9 procent på blot et år.

- Det er typisk svindel i forbindelse med nethandel eller bedrageri med kreditkort. Meget af den her kriminalitet er banal, men det er rigtigt generende for borgerne, og der skal gøres noget ved det, siger rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg.

Politi vil have hjælp udefra

Kategorien ”databedrageri” har alene 6.356 anmeldelser. Det betyder, at meget af politiets efterforskning i dag leder ud på nettet, og derfor skal politiet også have folk med andre kompetencer, end den traditionelle politimand besidder.

Det kan især komme politiet til gode i sager om tung, økonomisk kriminalitet, hvor penge med et museklik flyttes over landegrænser.

Der er allerede ansat it-ingeniører, som skal hjælpe de almindelige efterforskere med at få lagt forbrydere i cyberspace i håndjern, og der kommer flere initiativer, forklarer rigspolitichefen.

- Det er en udvikling, vi skal have vendt. Politiet skal sammen med erhvervsliv og borgere finde måder at stoppe de kriminelle på, som begår internetbaseret kriminalitet, siger Jens Henrik Højbjerg.

Færre almindelige tyve

Samtidig med at tyvene på cyberspace skovler mere til sig, er antallet af anmeldte overtrædelser af straffeloven overordnet set faldet med 5.8 procent i første halvår af 2015 sammenlignet med samme periode i 2014.

Blandt andet er anmeldelser om indbrud i privat bolig faldet med 16,4 procent og tyveri med 15,8 procent.

Facebook
Twitter