Socialdemokratisk efterretningstjeneste skal undersøges

Justitsminister Frank Jensen er klar til at undersøge socialdemokratiets registrering af kommunister, der fandt sted frem til 1972. Ministeren vil især have undersøgt, om videregivelse af registrene til PET var lovlig.

Justitsminister Frank Jensen (S) erklærer sig nu villig til atlade fagbevægelsens registrering af kommunister på de danskearbejdspladser indgå i en undersøgelse af PolitietsEfterretningstjeneste (PET). Efterretningstjenestens registrering af aktive på venstrefløjenskal undersøges, men justitsministeren vil kun lade fagbevægelsenindgå i undersøgelsen, hvis det viser sig, at der har været etulovligt samarbejde mellem PET og fagbevægelsen. Venstres retspolitiske ordfører Birthe Rønn Hornbech har opfordretjustitsministeren til at lade fagbevægelsens efterretningstjenesteog dens virke omfatte af undersøgelsen. Lørdag fortalte DR2, at fagbevægelsen under den kolde krig havdesin egen efterretningstjeneste, som registrerede kommunister blandttillidsfolkene ude på de danske arbejdspladser. Socialdemokratiets egen uofficielle efterretningstjeneste,Arbejderbevægelsens Informations Central, fungerede i årene 1944til 1972 og blev styret fra LOs hovedkvarter i København. Henved6000 arbejdede som kontaktpersoner på danske arbejdspladser. Ud fraen serie spørgsmål registrerede de kommunister, deres adresser,fødselsdata og i flere tilfælde også navne på ægtefæller.Oplysningerne blev givet videre til Politiets Efterretningstjenesteog det amerikanske CIA.

Per Møller har arbejdet som sekretær i ArbejderbevægelsensInformations Central. Han afviser, at informationerne blev givetvidere til Politiets Efterretningstjeneste. Men ifølge en tidligere højtstående medarbejder i PolitietsEfterretningstjeneste, som Danmarks Radio har talt med, så var deret samarbejde mellem de to efterretningstjenster. Mange af deinformationer som Arbejderbevægelsens Informationcentral samledeind om kommunisterne gik også videre til den amerikanske ambassadøri Danmark, fortæller Per M¢ller. En tidligere CIA-agent i Danmark,Grant Olson, siger, at oplysningerne blev sendt videre tilWashington og kom i CIAs arkiver.