Socialstyrelsen: Filippinske chauffører var udsat for menneskehandel

På trods af vurderingen fra Center mod Menneskehandel er det ikke sikkert, at politiet rejser sigtelse.

Lejren i Padborg, hvor de 26 chauffører holdt til. Center mod Menneskehandel vurderer, at de var udsat for netop det. (Foto: Mark Lindved Norup DR)

De 26 chauffører, der var ansat af transportfirmaet Kurt Beier Transport A/S, og som levede under kummerlige forhold i Padborg, var udsat for menneskehandel.

Sådan lyder vurderingen fra Center mod Menneskehandel (CMM), der hører under Socialstyrelsen.

Centret har interviewet de filippinske og srilankanske chauffører og undersøgt sagen i samarbejde med den filippinske ambassade, fagforeningen 3F og den danske ngo AmiAmi.

- Det er på baggrund af samtalerne med chaufførerne CMM's faglige vurdering, at der er indikationer på menneskehandel til stede i sagen, oplyser Trine Ingemansen, der er leder for Center mod Menneskehandel.

Godt på en trist baggrund

Det var Fagbladet 3F, der afslørede, at flere hundrede chauffører på skift havde boet under uhumske forhold i de containere, som transportvirksomheden stillede til rådighed.

Samtidig kom det også frem, at flere af de filippinske chauffører tjente så lidt som 15 kroner i timen, fordi de var ansat i et datterselskab med base i Polen og derfor kunne aflønnes derefter.

En fremgangsmåde, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i dag har kaldt "beskæmmende", og som har fået DF, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten til at bakke op om skrappere kontrol på området.

I fagforeningen 3F forsøger man at se positivt på CMM's vurdering af chaufførernes situation, siger medlem af hovedbestyrelsen Kim Brandt.

- Det er godt på en trist baggrund. For der er nogle menneskeskæbner, der har været udsat for det her, og det synes jeg er megatrist.

- Det gode ved det her kan så være, at der nu er nogle politikere, der får øjnene op for, at det man sagde i fagbevægelser over hele Europa, det var altså den skinbarlige sandhed. Nu har de det sort på hvidt, siger han.

Palermoprotokollen

CMM kan ikke oplyse nærmere, hvad det er for forhold, der gør, at det bliver vurderet til at være menneskehandel, da centret er underlagt tavshedspligt i forhold til interviewene med chaufførerne.

Det er definitionerne i FN's Palermoprotokol mod menneskehandel, som Danmark tiltrådte i 2003, der danner grundlaget for vurderingen.

Protokollen beskytter personer mod at blive indlogeret under kummerlige forhold af arbejdsgivere, rekruttering under falske forudsætninger og udnyttelse af sårbare personer for økonomisk vinding.

Vurdering indgår i efterforskning

Er det vurderet, at en person er omfattet protokollens bestemmelser har vedkommende ret til indkvartering, beskyttelse, lægehjælp og støtte til at vende tilbage til deres hjemlande, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der rejses en sigtelse imod transportvirksomheden, da vurderingen af menneskehandel i straffeloven ikke er den samme, som Center for Menneskehandel lægger til grund.

Selvom CMM's definitioner ikke stemmer overens med straffelovens, kommer centrets vurdering til at indgå i politiets efterforskning af sagen, siger politiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi Brian Fussing i en pressemeddelelse.

FacebookTwitter