Søvnekspert om natlig larm fra F35: Det er meget voldsomt

I 8.257 boliger vil de nye kampfly overskride Miljøstyrelsens regler for støj om natten, viser beregninger.

Om natten overskrider larmen fra F35 Miljøstyrelsens grænseværdier med helt op til 21 decibel. Det er voldsomt, siger en søvnekspert. (Foto: © handout, Scanpix)

Natlig støj som en motorplæneklipper, der kører gennem soveværelset. Det bliver fremtiden for langt de fleste boligområder, der ligger omkring Flyvestation Skrydstrup.

Forsvarsministeriets beregninger over flystøj fra F35-kampflyene viser nemlig, at den natlige larm vil overskride Miljøstyrelsens grænseværdier i helt op til 8.257 boliger i 15 ud af 24 boligområder.

I et enkelt tilfælde - landsbyen Ustrup over to kilometer øst for landingsbanen - vil natteroen endda blive forstyrret med op til 101 decibel, hvilket nogenlunde svarer til lydtrykket fra en bulldozer.

Et 'voldsomt' støjniveau at blive udsat for om natten, forklarer professor og leder af Dansk Center for Søvnmedicin ved Rigshospitalet Poul Jennum.

- Jo flere decibel støjen udgør, jo flere søvnforstyrrelser ser vi. En maksimalværdi på 101 decibel er meget voldsomt og det vil påvirke de flestes søvn, siger Poul Jennum.

Han forklarer, at der er en tydelig, videnskabelig sammenhæng mellem støj, afbrudt eller dårlig søvn og helbredsproblemer.

- Det er svært for mig at forudsige, hvor mange det vil ramme, men reglen er, at jo større larmen er, jo flere søvnproblemer ser vi, og det påvirker helbredstilstanden negativt, konstaterer søvnforsker Poul Jennum.

Støj rammer over 800 boliger

Forsvarsministeriet fremlagde torsdag støjberegninger, der viser, at larmen fra F35-kampflyene vil overskride Miljøstyrelsens grænseværdier for støj i helt op til 895 boliger.

I dagtimerne er grænseværdierne en kompliceret udregning af den samlede belastning i løbet af et døgn. Men efter mørkets frembrud - fra klokken 22-07 - bliver reglerne mere specifikke.

Af hensyn til beboernes nattesøvn må den såkaldte tilstræbte maksimalværdi i boligområder med overnatning i nattetimerne ikke overstige 80 decibel. Det vil ifølge støjberegningerne ske i helt op til 8.257 boliger, når F35'erne afløser de aldrende F16-maskiner.

Svarer til natligt bulldozer-besøg

For langt de fleste boliger holder overskridelserne sig under 5 decibel, hvilket isoleret set kan betyde over en fordobling af lydtrykket, der rammer øret. I 18 boliger er situationen langt mere voldsom.

Her svarer støjoverskridelserne til natlige besøg fra den arbejdende bulldozer.

I det åbne land, hvor Miljøstyrelsens grænseværdier ikke gælder, vil larmen i 10 boliger overstige diskoteksmusik, eller hvad der svarer til lydtrykket i et rockbands øvelokale.

- Det er dybt mærkværdigt, at man hele tiden ser nye tal for, hvor mange der bliver generet af det her. Det er nærmest skandaløst, at man ikke før har oplyst, at det her flykøb har langt større gener, end man regnede med, siger forsvarsordfører Holger K. Nielsen (SF), der mener, at staten hurtigst muligt bør fremlægge en model for kompensation til de berørte indbyggere.

Forhandlinger bliver afgørende

De kommende forhandlinger må afgøre, hvordan de støjramte skal kompenseres, siger forsvarsministeren.

- Kendsgerningen er jo, at der er rigtig mange mennesker i det her land, som lever med en tilsvarende støjbelastning ved siden af jernbaner, på H.C. Andersens Boulevard i København, omkring Kastrup Lufthavn og så videre, siger Claus Hjort Frederiksen (V).

- Mit gæt vil være, at der er 618 boliger, der kan få tilbud om enten opkøb eller støjisolering, konstaterer forsvarsministeren.