Sofasoveren, narkomanen og de 6.136 andre hjemløse

GRAFIK De seneste års kortlægninger har givet os en grundliggende viden om de mest udsatte borgere i samfundet.

Hvad ved vi egentlig om den udsatte gruppe af mennesker, der lever på bunden af det danske samfund? De hjemløse.

En hel del faktisk. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har siden 2007 kortlagt området, og vi har samlet noget af den viden i grafikken i toppen af artiklen.

- Vi ved, at antallet af hjemløse er vokset, og at fire ud af fem hjemløse har en psykisk sygdom eller et misbrugsproblem, siger SFI-forsker Lars Benjaminsen.

Unge fylder mere på gaden

Han peger på væksten i antallet af unge hjemløse som det mest bemærkelsesværdige og problematiske. I løbet af seks år er gruppen af hjemløse mellem 18 og 24 år næsten fordoblet, så den i 2015 talte 1.172 personer. En broget skare, fortæller Lars Benjaminsen.

- Cirka halvdelen af de unge hjemløse kommer fra socialt udsatte familier. Resten kommer fra bredere sociale lag. Det er hele det sociale spektrum.

Fra næste onsdag og syv uger frem kan du her på dr.dk læse meget mere om hjemløshed og møde en række af de personer, der figurerer i hjemløsestatistikkerne, i DR1-programserien '52 dage som hjemløs'.