Soldater af begge køn bor tæt i militæret: Jeg har ikke noget problem med at gå rundt i undertøj

Ledelsen skal tage sager med digitale krænkelser i Forsvaret alvorligt, mener soldaternes fagforening.

På gulvet ligger rygsække, støvler og militære beklædningsgenstande. To køjesenge med blå madrasser står op ad væggen. Pladsen er trang på belægningsstuen, hvor værnepligtige af hvert køn bor tæt sammen.

Mette Charlotte Manøe på 21 år har været værnepligtig hos Ingeniørregimentet på Skive Kaserne siden februar. Hun kalder det ‘forfærdeligt’, at der har fundet digitale krænkelser sted i Forsvaret, som den militære anklagemyndighed Auditørkorpset skriver i sin årsrapport.

Som kvindelig soldat klæder hun dagligt om, bader og sover tæt på mandlige kolleger, men har aldrig oplevet at få overskredet sine grænser.

- Jeg tog i militæret for at blive ‘en af drengene’, så jeg har ikke noget problem med at bo tæt. Helt fra starten lagde jeg kortene på bordet og sagde, at jeg ikke var blufærdig og spurgte, hvordan de andre havde det. Vi fik taget snakken og er enige om, at man skal sige det, hvis man har et problem, siger Mette Charlotte Manøe.

Ny type af sager i Forsvaret

En ny type af digitale krænkelsessager har set dagens lys i Forsvaret. Det viser årsrapporten fra Forsvarsministeriets Auditørkorps, der er den militære anklagemyndighed i Danmark. Fem soldater blev i 2018 idømt bødestraffe for enten at have delt eller optaget fotos af krænkende karakter.

  • Ingeniørregimentet i Skive uddanner soldater af begge køn. Mænd har værnepligt, mens kvinder har såkaldt værneret - det vil sige ret til at tjene i Forsvaret.
  • På belægningsstuerne på Skive Kaserne bor værnepligtige af begge køn tæt sammen.
  • Værnepligtskompagniet modtager instruktioner på skydebanen.
  • Mette Charlotte Manøe på 21 år har været værnepligtig hos Ingeniørregimentet på Skive Kaserne siden februar.
  • - Vi har jo alle sammen set en pige eller en dreng i badetøj på stranden og det er ikke så forskelligt fra at skifte tøj her, siger en af de kvindelige soldater i Skive.
1 / 5

Den samme type sager, som samfundet har oplevet en stigning af i løbet af de seneste år med blandt andet den såkaldte 'Umbrella-sag', hvor mere end 1.000 unge er blevet sigtet for at have delt optagelser med seksuelt indhold.

Efter sag: Nultolerance på kaserne

En professionel soldat fra Skive Kaserne blev blandt andet idømt dagbøder, efter at have taget billeder af en sovende og afklædt kvindelig værnepligtig. Hos Ingeniørregimentet i Skive, der hvert år har hundredvis af værnepligtige og konstabler igennem portene, er man opmærksom på problematikken.

- Det er fuldstændig uacceptabelt. Når vi har en enkelt sag, hvad enten det er digitalt eller andet, så taler vi om det. Vi har brugt meget tid på at fortælle vores befalingsmænd og officerer, at vi har nultolerance over for den slags, samt at alle har et ansvar for at skride ind, siger oberstløjtnant René Fjeldgård Pedersen, bataljonschef ved Ingeniørregimentet.

Rekrutter lærer om god opførsel

Han fortæller, at rekrutterne får forklaret rammerne for god opførsel, når de begynder.

- Hvad der foregår på de sociale medier, når soldaterne har fri, kan vi ikke gøre meget ved. Andet end at informere om, at vi ikke synes, det bør finde sted. Samtidig har vi vores krænkelseskonsulenter, man kan henvende sig anonymt til, siger René Fjeldgård Pedersen, der mener, at systemet gør, at der finder færre digitale krænkelser sted i militæret, end hvor unge mennesker ellers er sammen.

- Der ér episoder, det må vi anerkende. Men det er der også i resten af samfundet. Det, tror jeg, er meget vigtigt at holde for øje. Det er ikke en udfordring, man særligt ser her.

Fagforening: Tager det op med ledelsen

Hos Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF), der er soldaternes fagforening, vil man nu sikre sig, at hærens ledelse tager fænomenet med digitale krænkelser alvorligt.

- Vi vil tage det op, næste gang vi har møde i samarbejdsstrukturen for at høre, om man er opmærksom på det, samt hvad man siger til de unge mennesker i forhold til at håndtere det. Det skal ikke finde sted, og det skal vi selvfølgelig gøre en fælles indsats for, siger HKKF-formand Flemming Vinther.

På belægningsstuen i Skive er skytteuniformen nu pakket væk til fordel for mere behageligt fritidstøj. I køjerne er computere og mobiltelefoner fundet frem.

- Vi har jo alle sammen set en pige eller en dreng i badetøj på stranden, og det er ikke så forskelligt fra at skifte tøj her. Jeg har i hvert fald ikke noget problem med at stå i undertøj på stuen, siger Mette Charlotte Manøe.

Skriv til DR Nyheder

  • Har du oplevet digitale krænkelser eller at dine grænser blev overskredet i Forsvaret? Send en mail til journalist på DR Nyheder, Mads Korsager Nielsen, på mkor@dr.dk.