Soldaterforening: Medlemmerne føler ikke, de kan tale frit

Hjemsendelsen af en kritisk oberstløjtnant har genåbnet debatten om, hvad man må og kan sige i Forsvaret.

Der er blandt HKKF's medlemmer en fornemmelse af, at kritiske udtalelser kan få konsekvenser, siger formand Flemming Vinther. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Det kan godt være, at ledelsen i Forsvaret siger, at den ønsker en åben debatkultur, men de ansatte tror angiveligt ikke helt på det.

Det fortæller Flemming Vinther, der er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF).

- Der er ingen tvivl om, at der blandt vores medlemmer er en fornemmelse af, at det kan få konsekvenser, hvis vi udtaler os frit, selv om ledelsen opfordrer os til at gøre det, siger han.

Udover at være formand for HKKF, så er Flemming Vinther også ansvarshavende redaktør på forbundets medlemsblad, og her har han oplevet, hvor svært det kan være at få medlemmerne i tale.

- De siger nogle gange, at de er bekymrede for at ryge på gulvtæppet og få en skideballe af chefen. Vi har ingen konkrete eksempler på, at det er sket, men den ligger der bare den der fornemmelse, siger HKKF-formanden.

Fornemmelsen blev ifølge Flemming Vinther kraftigt forstærket i marts, da forsvarschef Peter Bartram truede med konsekvenser, hvis ansatte i Forsvaret udtalte sig kritisk på Facebook.

- Det er jo ikke et signal om, at man reelt ønsker en åben debatkultur, konstaterer formanden.

Sagen, der bringer diskussion af debatkulturen i Forsvaret op igen, drejer sig om oberstløjtnant Per L. Hinrichsen, der blev kaldt hjem fra Kuwait efter at have udtalt sig kritisk om irakernes bidrag til kampen mod Islamisk Stat.

I et interview med Information og DR sagde han i efteråret 2015, at irakerne mangler viljen til at "gøre det endeligt af med Islamisk Stat". Du kan se interviewet herunder.