Sommergruppemøder, studierejser og sejlture: Seks sager, som fik mistanken om EU-svindel til at vokse

EU's svindel-jægere har sendt deres undersøgelse videre til Bagmandspolitiet.

Morten Messerschmidt sidder i dag i Folketinget og er blandt andet EU-ordfører for Dansk Folkeparti. Samtidig er han en del af partiets magtfulde koordinationsudvalg.

I tre år har EU’s antisvindel-enhed, Olaf, gransket Dansk Folkepartis Morten Messerschmidts brug af EU-støttekroner. Nu har Olaf sendt resultaterne af undersøgelsen videre til Bagmandspolitiet (Søik).

Hvad undersøgelsen konkluderer, er stadig hemmeligholdt. Men Olaf har efterforsket en række sager, som blandt andre DR afslørede i efteråret 2016.

Omdrejningspunktet for sagerne er det europæiske parti Meld, som Morten Messerschmidt har været formand for og siddet i ledelsen af.

EU's antisvindel-enhed har undersøgt, om partiet i strid med EU's regler har brugt europæiske skattekroner til at finansiere Dansk Folkeparti i Danmark. Og om Morten Messerschmidt har givet Europa-Parlamentet vildledende oplysninger om, hvad pengene rent faktisk er gået til.

Dansk Folkeparti har erklæret sig parate til at betale i alt 2,5 millioner tilbage til EU.

Morten Messerschmidt har erkendt fejl i sagen, men benægtet svindel.

Herunder kan du få overblik over en række af de begivenheder, der har været i søgelyset.

1

Sommergruppemøder blev til EU-konferencer

Et af de centrale elementer i sagen er Dansk Folkepartis sommergruppemøder.

DR kunne i efteråret 2016 afsløre, at 200.000 EU-støttekroner til det europæiske parti Meld var brugt til at finansiere Dansk Folkepartis sommergruppemøder i 2014 og 2015.

EU’s regler forbyder, at europæisk partistøtte bliver brugt til at finansiere nationale partier.

Og Parlamentet fik ikke besked om, at EU-støttekronerne var gået til Dansk Folkepartis årlige møder for partiets folketingsmedlemmer og europaparlamentarikere.

I de afrapporteringer, Meld indsendte til Europa-Parlamentet, var Dansk Folkeparti ikke nævnt. I stedet var møderne beskrevet som Meld-sommerkonferencer afholdt af Morten Messerschmidt.

Men mange af DF-medlemmerne vidste ikke, de havde været til Meld-konference. De havde kun været til sommergruppemøde, forklarede de, da DR ringede til dem.

2

DF-studietur til EU-institutioner, mens EU havde lukket

(Foto: © YVES HERMAN, Scanpix)

En anden sag, som DR kunne afsløre, handler om en studierejse til EU's institutioner.

I maj 2015 arrangerede Meld en 3-dages bustur til Bruxelles for 40 danskere. Studieturen kostede ifølge partiets egen afrapportering omkring 110.000 EU-støttekroner.

Under besøget havde danskerne været på besøg i EU's institutioner, stod der i den rapport, som Meld sendte til Europa-Parlamentet, da studieturen var slut.

Men som DR kunne afsløre, så foregik besøget i Kristi Himmelfartsferien, hvor EU’s institutioner havde lukket.

Det kom frem, at danskerne alle var kampagnefolk, der havde hjulpet Dansk Folkepartis daværende europaparlamentariker Anders Vistisen med at blive valgt året forinden.

Samtidig erkendte Anders Vistisen i et interview med DR, at kampagnefolkene ikke havde besøgt EU’s institutioner, sådan som der stod i rapporten til Europa-Parlamentet. I stedet havde de kigget på bygningerne udefra, lød forklaringen.

Efter afsløringen gav Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen-Dahl interview til TV-avisen.

3

Sejltur til 16 danske byer med skonnerten Halmø

(Foto: © KELD NAVNTOFT, Scanpix)

Et af de mest omtalte eksempler i sagen om Dansk Folkepartis brug af EU-penge handler om et sommertogt til danske havnebyer i august 2013.

Et par måneder før kommunalvalget for snart fem år siden sejlede ledende politikere fra partiet ud fra Helsingør med skonnerten Halmø og tog på besøg i 16 byer under mottoet ”det sejler i EU – vi sejler for Danmark.”

Turen var støttet med 127.000 EU-støttekroner fra det europæiske parti Meld og den tilhørende fond Feld.

I afrapporteringen til EU-parlamentet var Dansk Folkeparti ikke nævnt ved navn, men Meld skrev, at det var en ”fælles informationskampagne, som præsenterede EU fra et EU-skeptisk perspektiv.”

Her stævner skonnerten Halmø ud fra Helsingør med blandt andre Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, næstformand Søren Espersen og gruppeformand Peter Skaarup ombord.

Flere af DF-medlemmerne på båden var kandidater til kommunalvalget, som blev afholdt få måneder senere. Og allerede for flere år siden slog Europa-Parlamentet fast, at der var tale om misbrug af EU støtte, fordi turen 'promoverede nationale partier eller kandidater eller blev brugt til valgkampe.'

4

Hundredtusindvis af EU-støttekroner til Morten Messerschmidts 'gode ven'

Sagen om Morten Messerschmidts brug af EU-støttekroner handler ikke kun om betalinger til Dansk Folkeparti. Den handler også om, hvem Morten Messerschmidt hyrede til at lave arbejde for partiet.

I foråret 2015 brugte det europæiske parti Meld med Morten Messerschmidt i spidsen mindst 390.000 EU-støttekroner på en annoncekampagne for Dansk Folkeparti.

Opgaven gik til et enmands-firma ejet af den konservative politiker Nikolaj Bøgh, som i dag er rådmand på Frederiksberg.

Morten Messerschmidt og Nikolaj Bøgh var på det tidspunkt begge medlemmer af gruppen Det Danske Sang- og Psalmeselskab. Det var en slags loge, der mødtes i Nikolaj Bøghs hjem for at spise middag, drikke vin og synge fædrelandssange.

Samtidig betegnede Morten Messerschmidt Nikolaj Bøgh som “min gode ven” på Facebook og deltog blandt andet i politikerens 45-års fødselsdag i hans hus på Frederiksberg. Det viste DR’s kortlægning af de to mænds relationer på sociale medier.

I Meld's afrapportering til Europa-Parlamentet skrev Morten Messerschmidt som formand under på, at det europæiske parti undgik interessekonflikter, når det fik lavet arbejde for EU-støttekroner. Til gengæld fremgik det ikke, at den store ordre var gået til et firma ejet af en, Morten Messerschmidt selv betegnede som sin "gode ven."

Erklæringen til Europa-Parlamentet, hvor Morten Messerschmidt skriver under på at undgå interessekonflikter, når han bruger penge fra Meld-kassen.

På den baggrund vurderede flere eksperter, at pengene var brugt i strid med EU's regler, og at Morten Messerschmidt havde vildledt parlamentet.

EU’s regler slår fast, at der er interessekonflikter, når dem, der bruger EU’s penge, har familiemæssige eller følelsesmæssige relationer til dem, der modtager pengene.

5

Studiebesøg til Frankrig for tidligere V-minister

(Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Tidligere skatte- og forsvarsminister Peter Christensen (V) er også blevet involveret i sagen om Meld's brug af EU-støttekroner.

I januar 2013 var den tidligere Venstre-minister inviteret til Strasbourg med sin kæreste.

Under det fire dage lange besøg deltog han blandt andet i en række møder og i radioprogrammet ‘Europa i Flammer’ på Radio24syv, hvor Morten Messerschmidt var vært.

I Meld's rapport til Europa-Parlamentet blev besøget betegnet som et “studiebesøg” med den tidligere skatteminister. Men Peter Christensen vidste ikke selv, at besøget i Strasbourg var betalt med EU-støttekroner fra Meld.

Det fandt han først ud af, da sagen begyndte at rulle i efteråret 2016. I en sms til DR skrev han blandt andet:

- Jeg var ikke vidende om, at Meld betalte og havde ikke hørt om foreningen, før den er blevet genstand for omtale i medierne.

6

EU-debatmøde uden EU-indhold

(Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Meld har brugt midler på konferencer i Danmark, der ikke er direkte relateret til Dansk Folkeparti.

I januar 2013 var Morten Messerschmidt vært for en konference i København, der blev afholdt af Meld med EU-støttekroner.

Konferencen blev holdt i tænketanken CEPOS' lokaler, og sin aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet skrev Meld, at pengene var gået til en 'konference om den danske velfærdsstat set fra et EU-kritisk perspektiv.'

Men konferencens oplægsholdere vidste ikke, at den handlede om EU og var betalt af Meld.

- Det vidste jeg ikke. Jeg kendte ikke noget til Meld dengang, og jeg nævnte ikke EU med et ord, sagde folketingsmedlem Ole Birk Olesen (LA), som var en af hovedtalerne, i oktober 2016 til Ekstra Bladet.

Invitationen til konferencen kom fra det danske debatnetværk Borgerligt Netværk. Både Ole Birk Olesen og foredragsholder Gunnar Viby Mogensen var blevet inviteret til at tale om udviklingen i det danske velfærdssamfund.

Men ingen af de to hovedtalere vidste, at konferencen havde noget med EU at gøree.

- Det er for dårligt, hvis noget er blevet angivet som et EU-foredrag, hvad det faktisk ikke var, sagde Gunnar Viby Mogensen til DR, da sagen kom frem.

Har du nogensinde været til en Meld-konference?

- Jeg ved dårligt nok, hvad det er. Jeg kan forstå, at det åbenbart er et heller andet EU-agtigt, men det har jeg ikke, nej, lød det fra Gunnar Viby Mogensen.