Sommerhuse trækker værdien af vandkantskommuner op

- Beliggenhed er konge, lyder forklaringen fra direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

Ifølge Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter findes der i udkanten af Danmarkskortet dog også mange tomme boliger, der, på trods af at de i dag ikke er særligt meget værd, tæller med de samlede ejendomsvurderinger.

Fanø, Gentofte, Læsø, Rudersdal.

Det er ikke kun i velhaverkommuner nord for hovedstaden, hvor pragtvillaer til eksorbitante priser ligger i snorlige rækker, at der findes stor værdi i jord og mursten.

Langs Danmarks skvulpende vandkant ligger der også områder, som har stor værdi for de kommuner, der huser dem. I hvert fald, hvis man går ud fra de gældende ejendomsvurderinger.

Det er jo altid sådan med fast ejendom, at beliggenhed er konge

Curt Liliegreen, direktør

DR’s Undersøgende Databaseredaktion har indsamlet og gennemgået de offentlige vurderinger på samtlige ejendomme i Danmark. Og i nogle af de mindre kommuner, hvor der er langt mellem de faste beboere, sniger den samlede sum af ejendomsvurderingerne - når man måler værdien per indbygger - sig op på niveau med velhaverkommuner nord for København.

Havkig hiver gennemsnittet op

Det er der en mulig god forklaring på, mener økonomiprofessor Søren Leth-Petersen fra Københavns Universitet.

- Jeg vil tro, at de her vandkantskommuner ligger højt, fordi de måske har nogle ejendomme, som er ejet af folk, der bor i storbyområderne og som måske bruger dem som sommerboliger, siger han.

På listen over kommuner med de højeste samlede ejendomsvurderinger ligger ganske rigtigt ø-kommunen Fanø, hvor der næsten findes et sommerhus per indbygger med fast adresse på øen.

Derfor bruger vi ejendoms-vurderingerne

DR’s Undersøgende Databaseredaktion har indsamlet og analyseret de seneste offentlige ejendoms-vurderinger på samtlige ejendomme i Danmark ved hjælp af Tinglysning.dk. Rigsrevisionen udtalte i 2013 kraftig kritik af vurderingerne, som en stikprøve viste, ofte ramte forkert.

Når DR alligevel har valgt at bruge vurderingerne er det fordi, de er den bedste mulighed for at lave en sammenligning mellem alle ejendomme i Danmark. Det skyldes, at vurderingerne, i modsætning til seneste salgspris, er foretaget inden for en periode på maksimalt to år. Desuden er ejendoms-vurderingen bedste mulighed for at sammenligne på tværs af erhvervsejendomme, private boliger og offentlige ejendomme.

På Fanø bidrager grundskylden fra sommerhusejerne til, at kommunen kan finansiere en tredjedel af sin samlede velfærd. Men sommerhusgæsterne er også med til at sætte gang i den lokale økonomi.

- Folk, der har dyre sommerhuse, har formentlig også høje indkomster, så det vil sige, at når de kommer til øen og rent faktisk bor der, så har de formentlig også et relativt højt forbrug, så de er med til at sikre noget omsætning i lokalområdet, siger Søren Leth-Petersen.

Flere vandkantskommuner på listen

Men også mange andre kommuner med en stor portion sommerhuse ligger højt på listen, påpeger Curt Liliegreen, der er økonom og direktør for Boligøkonomisk Videncenter.

- Vi har Samsø, Fanø, Læsø og Odsherred. Det er kommuner, hvor der er rigtig mange sommerhuse, siger han.

Kommunerne har nemlig alle gode placeringer, hvis man ønsker at være tæt på hav og strand.

- Det er jo altid sådan med fast ejendom, at beliggenhed er konge, siger Curt Liliegreen.

. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Ifølge ham er det dog også områder, hvor der over tid er blevet færre faste indbyggere, og så findes der i udkanten af Danmarkskortet også mange tomme boliger, der, på trods af at de i dag ikke er særligt meget værd, tæller med de samlede ejendomsvurderinger.

- Så der har kortet en skævhed. Det tager ikke højde for, at boligerne reelt står tomme nogle steder, og at de altså ikke længere har nogen værdi. Det er så også fordi, at det offentlige vurderingssystem giver dem en kunstig høj værdi, siger han.

Ikke tegn på generel velstand

Så selvom der findes høj værdi i form af jord og mursten sammenholdt med antallet af indbyggere i kommunerne er det ikke nødvendigvis et tegn på stor velstand generelt i kommunen.

- Så man skal ikke ud fra kortet konkludere, at fordi der er en høj værdi per indbygger i nogle af de her vandkantskommuner, så er er alting fremragende i de her kommuner, siger Curt Lilliengren.

Økonomiprofessor Søren Leth-Petersen er enig. Ifølge ham er indkomsterne generelt større i byerne, hvor der er flest velbetalte jobs.

- Indkomsten per indbygger vil være lav i de her vandkantskommuner, fordi ejerne af de dyre fritidsboliger i vandkantskommuner rent faktisk betaler indkomstskat i de kommuner, hvor de bor, siger han.

Vestegnskommune ligger lavest

Mens mursten og jord er 1,8 kroner millioner kroner værd per fastboende indbygger på Fanø, så ligger Ishøj Kommune allernederst på listen. Her kan de samlede ejendomsvurderinger gøres op i 600.000 kroner per indbygger.

- Det er sådan, at enkelte kommuner som Brøndby og Ishøj, der er vi oppe på at have 60 procent af boligmassen som almene boliger, og de har ganske enkelt ikke den samme værdi som ejerboliger, siger Curt Lilliengren.

Netop hvilke typer af bebyggelse, der findes i en kommune, har stor betydning for de samlede vurderinger, mener han.

- Det her kort afspejler også sammensætningen af boligmarkedet på forskellige typer af boliger alt efter, om det er ejerboliger, andelsboliger, privat udlejning eller almene boliger, så er der en vidt forskellig værdi af de pågældende boliger.

Velhaver- og vandkantskommuner topper listen

I toppen af listen over kommunernes samlede ejendomsvurderinger findes derfor sammen med sommerhuskommunerne også en række velhaverkommuner som Gentofte og Rudersdal.

- Ikke særligt overraskende for kommuner, der har nogle af landets absolut dyreste enfamilieshuse og ejerlejligheder, lyder det fra Curt Liliegreen.

Samtidig kan store erhvervsejendomme også være med til at trække gennemsnittet op for byområder, mener han.

Butikscentre og kontorejendomme i byerne har en stigende værdi, og det slår selvfølgelig også ud her, siger han.

Omvendt kan antallet af studerende, der bor på kollegier i landets store studiebyer som Odense og Aalborg igen være med til at trække gennemsnittet ned, mener Curt Liliegreen.

- Så befolkningssammensætningen påvirker også det her. Det, at du har mange studerende, er jo ikke et tegn på, at der er et eller andet galt med en kommune. Tværtimod er det et tegn på en meget driftig kommune, siger han.