Sonar: 21 mandater til Dansk Folkeparti

En del af partiets nye stemmer kommer fra V og S

Dansk Folkeparti ville få 11,9 pct. af stemmerne, hvis der varvalg i dag til Folketinget og dermed få hele 21 mandater, fremgårdet af en Sonar- undersøgelse for Jyllands-Posten.

Af de vælgere, der i dag ville stemme på DF, stemte 13 pct. på Vved sidste valg, mens 14 pct. stemte på S.

K fortsætter sin fremgang efter lederskiftet til 17 mandater, etmandat mere end ved sidste valg. V er med 28 pct. stadig Danmarksstørste parti, men har på 3 mdr. mistet 4,3 procentpoint.

V, K og DF ville tilsammen få flertal - med 88 mandater uden denordatlantiske.