Sorøs tidligere kommunaldirektør straffes med betinget fængsel for bedrageri

Bedrageri-dommen blev anket til landsretten på stedet af forsvarsadvokaten, der kræver frifindelse af sin klient.

En domsmandsret har enstemmigt idømt den tidligere kommunaldirektør i Sorø Kommune, Søren Søndergaard Kjær, betinget fængsel i 40 dage, som dog er betinget af, at han udfører samfundstjeneste. Derudover skal den tidligere kommunaldirektør betale alle sagens omkostninger.

- Som du kan høre, har vi fundet dig skyldig i bedrageri, forklarede dommer Tine Bransholm Ginnerup ved domsafsigelsen.

Dommen faldt for uberettiget at have afholdt private udgifter for omkring 6.000 kroner, der vedrører private koncertbilletter og en privat middag i USA, som han købte på sit kommunale kreditkort.

Sorø Kommune valgte i sommeren 2021 at overdrage sagen til politiet, efter DR Nyheder havde afsløret, at Søren Søndergaard Kjær blandt andet betalte koncertbilletter for andre kommunaldirektører og deres ægtefæller og inviterede på restaurantbesøg under et USA-besøg på kommunens regning.

Efter middagen overførte de andre deltagere deres andel via MobilePay til Søren Søndergaard Kjærs private konto. Pengene fandt dog ikke vej tilbage til kommunekassen igen, før DR spurgte ind til forbruget omkring ni måneder efter.

Retten lagde særlig vægt på karakteren af kriminaliteten – herunder, at den var begået over for tiltaltes arbejdsgiver, og at tiltaltes havde en særligt betroet stilling som kommunaldirektør.

Sagens eneste indkaldte vidne, Sorø-borgmester Gert Jørgensen, forklarede blandt andet i retten, at den tidligere kommunaldirektørs brug af kortet var sket uden for reglerne, og at det ikke var udtryk for normal praksis i kommunen.

Søren Søndergaard Kjær har gennem hele sagens forløb nægtet sig skyldig, og forsvarsadvokat Anders Németh ankede dommen til Landsretten på stedet med påstand om fuld frifindelse.

Privat middag på egen fødselsdag

Mens kommunaldirektøren tidligere over for DR og over for dommeren i Næstved har fortalt, at både koncertbilletterne og middagen var private, var forklaringen dog en anden, da kommunaldirektøren i første omgang afleverede sin rejseafregning til Sorø Kommunes økonomiafdeling d. 14. november 2019.

Her beskrev Søren Søndergaard Kjær, at middagen havde et kommunalt formål, fordi Søren Søndergaard Kjær var vært for en ”delegation” af danskere, der deltog på den samme konference.

- Jeg er ligesom ankermand på det arrangement. Jeg bestiller bord, og så bruger vi jo det arrangement som faglig opsamling, der deler vi indtryk og kvalificerer den fælles læring, forklarede den tidligere kommunaldirektør i retten.

I retten forklarede han, at de øvrige deltagere også var kommunaldirektører samt deres ægtefæller. Derudover fremgik det også i retten, at middagen samtidig foregik på Søren Søndergaard Kjærs egen fødselsdag.

"Det er en udmærket dom, fordi det understreger, at når man som embedsmand begår bedrageri, så koster det noget," sagde senioranklager Mariam Khalil efter afslutningen på retssagen.

- Det er et sammenfald. Det er det naturligvis. Hvis vi ikke havde siddet i Nashville, havde jeg nok foretrukket at fejre fødselsdag i en mere snæver kreds, sagde Søren Søndergaard Kjær.

I retten var borgmester Gert Jørgensen (C) fra Sorø Kommune indkaldt som vidne af anklagemyndigheden, der kunne forklare, at den tidligere kommunaldirektørs brug af betalingskortet ikke var sket i overensstemmelse med kommunens retningslinjer.

- Det er ikke normalt, at man inviterer andre folk ind på kommunens kort. Det er en privat sag, forklarede borgmesteren.

Koncertbilletter på kommunens regning

På rejseafregningen fra d. 14. november 2019 fremgik det også, at udgifterne til koncertbilletter var fuldt ud kommunale, da formålet med indkøbet skulle være ”besigtigelse ifm. konference”.

Koncertbilletterne til ham selv og fem andre for Sorø Kommune uvedkommende personer, blev erhvervet, fordi Søren Søndergaard Kjær var blevet forhindret i at deltage i konferencens officielle festarrangement, forklarede han i retten.

"Min klient har anket til frifindelse, så nu må vi få landsretten til at se på sagen," sagde forsvarsadvokat Anders Németh.

- Jeg kunne ikke på grund af onlinemøder i kommunen, og derfor spurgte jeg efter et alternativ, og konferencesekretariatet anbefalede spillestedet, fordi det var et godt, kulturelt sted i Nashville, sagde Søren Søndergaard Kjær.

På den måde fik den tidligere kommunaldirektør og de andre deltagere ifølge retten uberettiget adgang til country-spillested, Ryman Auditorium, også tidligere kendt som The grand ole opry, der har været yndet spillested for blandt andre Johnny Cash og Hank Williams.

Den forsvundne rejseafregning

Over for senioranklager Mariam Khalil forklarede Søren Søndergaard Kjær, at rejseafregningen fra d. 14. november 2019 måtte have været et udkast, og at der burde have været sendt en endelig rejseafregning til kommunens bogholderi blot få dage efter.

- Jeg gætter bare på det, jeg kan ikke vide det med sikkerhed, at der fandtes en anden version af rejseafregningen, sagde han.

Den endelige version af rejseafregningen skulle ifølge den tidligere kommunaldirektør indeholde informationer, der viser, at han havde beskrevet, at middags- og koncertudgifterne ikke var kommunale, men derimod private.

Søren Søndergaard Kjær kunne dog ikke fremvise den omtalte, endelige rejseafregning for retten.

- Desværre, ellers havde jeg jo nok ikke siddet her, svarede han.

Ifølge den tidligere kommunaldirektør er den endelige rejseafregning muligvis blevet væk, fordi han havde meget travlt i den periode af sit arbejdsliv.

- Selvfølgelig skal en rejseafregning ekspederes. Og det vidner om, at jeg har haft så travlt i den periode, som jeg aldrig har haft før. Det var en heftig tid, forklarede Søren Søndergaard Kjær i retten.

Ankede dommen til landsretten

Anklagemyndigheden krævede ved proceduren 60 dages ubetinget fængselsstraf. Omvendt krævede forsvarsadvokat Anders Németh frifindelse.

- Det er en udmærket dom, fordi det understreger, at når man som embedsmand begår bedrageri, så koster det noget, sagde senioranklager Mariam Khalil efter afslutningen på retssagen.

Her var forsvarsadvokat Anders Németh dog knap så tilfreds med dommen.

- Koncerten og middagen havde et fagligt indhold, og der har været nul bevisførelse omkring det. De har ikke afhørt de andre kommunaldirektører, der kan bakke op om, hvad min klient siger, sagde Anders Németh blandt andet i retten.

Efter afsigelsen af dommen ankede den erfarne forsvarsadvokat dommen til landsretten med det samme.

- Min klient har anket til frifindelse, så nu må vi få landsretten til at se på sagen, sagde Anders Németh til DR.