SSI efter nye fund af minkvarianter i det vestjyske: Vestjyder skal ikke umiddelbart frygte nedlukning

Borgere i området behøver på nuværende tidspunkt ikke bekymre sig for, at deres landsdel også bliver delvist lukket.

- Vi har set fortsat smitte fra mink til mennesker nu i Vestjylland, og det er der, vi flytter vores bekymringsfokus hen nu, lød det mandag fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, under en høring i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, hvor også faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, deltog. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Den smitte, man har set mellem mennesker og mink i Nordjylland, begynder nu også af at vise sig i andre dele af Jylland.

Særligt i Region Midtjylland er virusvarianter, som oprindeligt stammer fra mink, i stigende grad begyndt at dukke op blandt mennesker.

Nærmere bestemt i den vestlige del af Region Midtjylland.

Helt konkret viser et notat fra Statens Serum Institut, at Region Midtjylland siden begyndelsen af oktober har oplevet en stigning i andelen af analyserede corona-prøver fra mennesker, som bærer en såkaldt minkvirusvant.

I uge 41 var det to procent af de analyserede prøver fra mennesker i regionen, der havde en relation til mink. I uge 44 var andelen steget til 12 procent.

Men selv om antallet af minkvirusvarianter, der er i omløb i den vestlige del af Region Midtjylland, er opadgående, behøver borgerne i området ikke umiddelbart at frygte, at de i nær fremtid vil blive ramt af en omfattende nedlukning, som man i øjeblikket ser i syv nordjyske kommuner.

Det vurderer afdelingschef i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause.

- Jeg tror ikke, de skal være så bekymrede, her har man jo fokus på at få aflivet minkbesætningerne, så borgere ikke vil være udsat for det her vedvarende smittereservoir, for farmene kan jo være smitsomme i mange uger. Smitteperioden vil blive afkortet i takt med, at minkfarmene slås ned, siger afdelingschefen.

Hun tilføjer igen med henvisning til den omfattende aflivning af mink, der har fundet sted siden den 4. november, at hun ikke forventer, at "minkvarianterne vil komme til at udgøre helt så stor en andel i Region Midtjylland, som de har gjort i Nordjylland."

Afdelingschef fra Statens Serum Institut Tyra Grove Krause. Et notat fra Statens Serum Institut viser, at andelen af mennesker i Region Midtjylland, som bærer en virustype, der oprindeligt stammer fra mink, er steget gradvist siden uge 41. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Samme melding lyder fra Allan Randrup, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.

Også han hæfter sig ved, at mange mink efterhånden er aflivet. Derved elimineres den smitterisiko, minkene udgør.

Derudover mener han ikke, at der er umiddelbar grund til at frygte de fem minkvirusvarianter, man indtil videre har fundet blandt mennesker i Danmark. Her har særligt den ene, den såkaldte cluster 5-variant fået opmærksomhed, fordi der blev rejst bekymring for, at den kunne stikke en kæp i hjulet på effekten af fremtidige vacciner.

Den frygt deler Allan Randrup ikke på nuværende tidspunkt.

- Der er ikke noget umiddelbart behov for en kraftig nedlukning af dele af Region Midtjylland. Den variant, som blev rangeret som den mest risikable at operere med, var 'Cluster 5'. Jeg tror, der er enighed blandt de uafhængige eksperter, der har set på dataene omkring 'Cluster 5', om, at vi ikke regner den for at være så alvorlig.

Professoren tilføjer:

- Nu hvor det er besluttet at aflive minkene, er jeg ikke så bekymret. Det, som i virkeligheden er mest bekymrende, er det potentiale, som ligger i minkene (at minkene kan resultere i stor samfundsmitte, og at der kan opstå bekymrende mutationer på sigt, red.) og ikke, hvad vi har set indtil nu med minkvarianter, siger han, som dog tilføjer, at restriktioner ikke kan udelukes, hvis de generelle smittetal i midt- og vestjyske pludselig stiger voldsomt.

Omfattende nedlukning af Nordjylland

I øjeblikket lever borgerne i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø Kommune med en række skrappe restriktioner.

Da man meldte restriktionerne ud, skete det blandt andet med henvisning til den såkaldte 'Cluster 5'-minkvirusvariant, som skulle forhindres i at sprede sig.

Derudover blev nedlukningen begrundet med en omfattende smitte mellem mennesker og mink i Nordjylland.

Både borgmestre og borgere i de berørte kommuner har efterlyst klarere udmeldinger om, hvad der præcist gør, at kommunerne forsat er delvist lukkede.

Nyt notat på vej

I løbet af denne uge vil Statens Serum Institut udgive endnu et nyt notat med opdaterede data for, hvordan smitten mellem mennesker og mink udvikler sig.

Men selv om dette notat skulle vise, at minkvirusvarianterne fortsætter med at brede sig i Region Midtjylland, og regionen skulle nå op på, at hver femte af de analyserede prøver indeholder en minkvirusvariant, som det er tilfældet i Region Nordjylland nu, er det ikke ensbetydende med, at vi vil se en delvis nedlukning af Region Midtjylland, vurderer Tyra Grove Krause.

Hun understreger, at det ikke er Statens Serum Institut alene, der træffer beslutningen om at anbefale at lukke kommuner. Instituttet overvåger epidemien og udarbejder på den baggrund såkaldte risikovurderinger. Hvordan man konkret handler på vurderingerne, er op til Sundhedsministeriets indsatsgruppe, fastslår hun.

Indsatsgruppen består udover Statens Serum Institut af Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Rigspolitiet.

Tyra Grove Krause fortæller, at Statens Serum Institut særligt hæfter sig ved tre ting, når risiciene ved smitten med minkvarianter i et område skal vurderes.

  • Dels ser instituttet på, hvor udbredt smitten i området generelt er. Altså hvor mange borgere per 100.000 indbygger er smittet.

  • Derudover holder man øje med, hvor stor en andel af de positive prøver i området, man har analyseret – eller helgenomsekventeret, som det hedder på fagsprog.

  • Samtidig ser man på, hvor stor en andel af de analyserede prøver, der viser sig at være en minkvirusvariant. Med andre ord; Hvor stor en andel af menneskerne i området er smittet med et virus, der oprindeligt stammer fra mink.

Tyra Grove Krause afviser imidlertid at gå ind i, hvor stort smittetrykket i et område skal være, hvor mange prøver der skal være analyseret, og hvor stor en andel prøverne, der skal bære en minkvirusvariant, før instituttet vurderer, at der er grundlag for at skærpe restriktionerne i et område.

- Jeg kan ikke give et konkret tal. Det er en samlet faglig vurdering, siger hun.

Facebook
Twitter