Hver syvende patient ligger på en overfyldt afdeling: Det kan koste liv, advarer forsker

På en gennemsnitlig dag sidste år lå 13,6 procent af patienter på en afdeling, hvor der var overbelægning, viser ny kortlægning.

Overbelægning er hverdag på flere danske sygehusafdelinger. Billedet er taget af Nordjyllands Beredskab under et brandtilsyn på Aalborg Universitetshospital, som DR har fået aktindsigt i. (Foto: Nordjyllands Beredskab)

Flere danske hospitaler er ramt af massive overbelægningsproblemer.

Sidste år lå 13,6 procent, eller hvad der svarer til næsten hver syvende patient i hele sundhedsvæsenet, på en gennemsnitlig dag i 2021 på en afdeling, hvor der manglede hospitalssenge eller personale.

Det viser en omfattende kortlægning, som DR har lavet. Resultatet bekymrer Morten Freil, direktør i interesseorganisationen Danske Patienter.

- Det er alvorlige tal. Vi ved, at det er farligt for patienter at ligge på overbelagte afdelinger. Derfor er det en alvorlig situation, som der skal gøres noget ved, siger han.

Der er konsekvenser ved overbelægning. For eksempel stiger risikoen for fejl og dødsfald i takt med, at hospitalsafdelingerne bliver overfyldte, vurderer flere danske regioner i rapporter, DR har gennemgået.

Den vurdering deler speciallæge Flemming Madsen, der har forsket i konsekvenserne af overbelægning i det danske sundhedsvæsen.

- Vi kunne konkludere, at der var en sammenhæng mellem dødelighed og overbelægning. Jo større overbelægning, jo større dødelighed, siger Flemming Madsen.

Hans forskning viste, at en hospitalsafdeling, hvor under 80 procent af de tilgængelige senge var optaget af patienter, havde en lavere overdødelighed end afdelinger, der var markant overbelagte.

Eksplosion efter genåbning

Hvis overbelægning havde epicentre, ville de ligge i Nordjylland og på Falster. På Aalborg Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus lå mere end fire ud ti patienter sidste år på en gennemsnitlig dag på en overfyldt afdeling.

Ifølge regionerne skyldtes den store andel af overbelægning i udkantsområderne især problemer med at rekruttere og fastholde personale.

Når en afdeling er overbelagt, er der mindre tid til den enkelte patient, og det gør det sværere at følge op på prøvesvar og opdage, når en patients tilstand forværres. Det fortæller Jeanette Berthelsen, sygeplejerske på intensiv og medicinsk afsnit i Thisted, en matrikel under Aalborg Universitetshospital.

- Det kan betyde, at vi ikke altid får patienten videre i den rigtige behandling. De får måske ikke det væske og medicin, de skal have. I værste fald får de ikke den tilstrækkelige behandling og kan dø, siger hun.

Overbelægningen tvinger ifølge Jeanette Berthelsen på daglig basis de ansatte til benhårde prioriteringer, hvor opgaver, der ikke handler om liv og død, må udsættes eller undlades.

Sygeplejersken har eksempelvis lige haft en periode, hvor hun skulle fortælle flere patienter, at de var uhelbredeligt syge, og hospitalet ikke kunne hjælpe dem mere.

- Jeg har ikke nået at tale med patienten om, hvad det betyder. Jeg har efterladt patienter i krise med sig selv på en to-sengs stue, hvor medpatienten også har hørt, hvad jeg og lægen har sagt. Det er ikke i orden. Det er etisk uforsvarligt, siger hun.

Region Nordjylland bekræfter i en mail til DR, at de har problemer med overbelægning, og det kan gå ud over plejen af patienterne. De understreger, at de i undersøgelser af en række sager ikke har fundet en sammenhæng mellem overbelægning og dødsfald på hospitalet.

Regionsrådsformand: Regeringen skal handle

Da coronapandemien ramte i begyndelsen af 2020, faldt andelen af overbelægning i sundhedsvæsenet til et historisk lavt niveau, viser et datasæt på mere end 23 millioner sengedage, som DR har fået aktindsigt i fra Sundhedsdatastyrelsen

Efter samfundet genåbnede, er pladsmanglen på landets sygehuse vokset. Andelen af patienter, der på en gennemsnitlig dag i årets tredje og fjerde kvartal lå på en overbelagt afdeling, var den højeste i de kvartaler siden 2016.

I Nordjylland, hvor hospitalerne er hårdt ramt af overbelægning, kræver man nu handling fra Christiansborg.

- Vi er presset i forhold til at kunne rekruttere personale og på økonomien. Det er ikke nogle ting, vi kan løse alene, men nogle overordnede strukturer, som man må kigge på på Christiansborg, siger Mads Duedahl (V), regionsrådsformand for Region Nordjylland.

- Vi har brug for en reform, hvor vi ser på ulighederne i sundhedsvæsenet, siger han.

Heunicke: Ny sundhedsreform vil nedbringe overbelægning

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) forklarer, at regeringen har flere ting i værktøjskassen, der kan tage livtag med de problemer, som man blandt andet oplever i Nordjylland.

- Hele vores sundhedsudspil handler om bedre forebyggelse. Vi har også en robusthedskommission, der skal se på, hvordan man kan arbejde bedre indenfor sundhedsvæsenet. Alt sammen handler om, at der kommer flere patienter i årene fremover, og det skal vores sygehuse kunne håndtere, siger Magnus Heunicke.

Han er bekymret over, at næsten hver syvende patient på gennemsnitsdag i det danske sundhedsvæsen i 2021 lå på en overfyldt afdeling.

- Det er for højt et tal. Det er ikke fordi, jeg står og kritiserer medarbejderne i sundhedsvæsenet. De træffer nogle vanskelige valg hver dag, men vi kan bare se, at sundhedsvæsenet er under pres og har været det længe, siger han.

- Overbelægning medfører overdødelighed. Hvad vil du gøre konkret for at løse problemet?

- Der er jo flere forskellige elementer. For det første at få forebygget genindlæggelser, som står for en stor del af indlæggelserne i vores sygehusvæsen. Det er meget bedre for den enkelte patient, at man får forebygget og taget tingene i opløbet, så man ikke behøver bruge en seng på sygehuset.

Sundhedsministeren fremhæver desuden, at regeringen vil sikre bedre hjælp til kroniske patienter.

- Så det vil også være med til at sikre, at man ikke skal ind på sygehuset, siger Magnus Heunicke.