Staten frifindes for it-kaos i tinglysning

En stort anlagt retssag om erstatningsansvar falder i Højesteret. Boligejere anlagde sagen.

Tinglysningsretten i Hobro hvor den meget omtalte digitale tinglysning foregår. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Højesteret har mandag frifundet Domstolsstyrelsen. Dermed når de syv dommere til samme resultat som Østre Landsret i 2019.

Et stort antal boligejere mistede penge på grund af de kaotiske tilstande, da digital tinglysning blev indført. Og derfor opstod en forening, som påtog sig at føre sagen som et såkaldt gruppesøgsmål.

Højesteret mener imidlertid ikke, at foreningen har ført bevis for, at staten begik væsentlige eller klare fejl, da systemet blev implementeret.

Cirka 400 boligejere og andre havde tilmeldt sig sagen, som blev ført af Gruppesøgsmål.nu.

Indførelsen af den digitale tinglysning er også blevet vurderet af andre instanser. Rigsrevisionen fandt, at der var tale om et højrisikoprojekt.

Big bang uden prøvesprængning

I Højesteret lægger dommerne vægt på, at rammerne for projektet var fastsat ved lov og i aktstykker, som var blevet tiltrådt af Folketingets Finansudvalg.

Herfra blev det bestemt, at opgaven med tinglysning kun skulle varetages af en ny enhed i Hobro, og at driften skulle gælde hele landet på én gang, hvilket blev kaldt "big bang", og uden et pilotprojekt.

Det var ikke ansvarspådragende for Domstolsstyrelsen, at styrelsen ikke sagde fra og forsøgte at ændre de betingelser, som Folketinget havde fastsat, lyder det i dommen.

/ritzau/

Facebook
Twitter