Staten opkøber jord for at redde truede arter

Naturfredningsforeningen kalder miljøministerens opkøb for en skrædder i helvede for en presset dansk natur.

Vadehavet med de mange trækfugle er et af de områder, som får en økonomisk håndsrækning med statens nye jordopkøb. (Foto: Torben Christensen /Scanpix © Claus Fisker/Scanpix)

Med statens køb af otte nye naturområder rundt i landet vil Miljø- og Fødevareministeriet skabe bedre sammenhæng i de offentlige skov- og naturområder til gavn for en hårdt presset natur.

Truede arter og sjældne naturtyper såsom Tøndermarskens engsnarrer, Rebild Bakkers kildevæld og Sydlangelands moser og rigkær, som er en sumpet naturtype, kan dermed se frem til et løft.

I alt har staten i år opkøbt knap 70 hektar. Det svarer til 0,7 kvadratkilometer ny statslig natur i sammenhæng med eksisterende statslige skove og naturområder.

Aftale om Naturpakken fra 2016

Købene er led i den borgerlige fløjs aftale om Naturpakken fra 2016 og finansieres ved salg af Naturstyrelsens bygninger og grunde med lav naturværdi.

- Når staten opkøber arealer, der ligger i forlængelse af værdifulde statslige naturområder, får vi større naturarealer, som det er nemmere at pleje og sikre. Det gavner naturen. Samtidig får alle danskere flere og større naturarealer, der er tilgængelige for alle, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Han meldte ellers for få måneder siden ud, at regeringen vil pille 28.000 hektar - svarende til 280 kvadratkilometer - ud af de nuværende beskyttede Natura 2000 områder.

De udgør et netværk af beskyttede områder i EU, som de enkelte lande udpeger for at værne om særlige lokale naturkvaliteter.

Danmarks Naturfredningsforening er ikke imponerede

Derfor er Danmarks Naturfredningsforening heller ikke imponerede over udsigten til 0,7 kvadratkilometer ny natur.

- I lyset af planerne om at pille 280 kvadratkilometer ud af Natura 2000 områderne så forslår det som en skrædder i helvede i forhold til at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed inden 2020, siger præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Også seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Institut fra Bioscience ved Aarhus Universitet efterlyser større naturambitioner.

- Købet sikrer små lokale perler. Men for naturen overordnet batter det ikke så meget, siger han.

Han efterlyser en langsigtet plan for den hårdt pressede danske natur, hvor den statsligt ejede Naturstyrelsen skal spille en større rolle.

/ritzau/

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk