Staten vandt over christianitterne

Beboerne på Christiania tabte i dag retssagen, som de havde anlagt mod Slots- og Ejendomsstyrelsen for at få brugsretten til deres boliger.

Østre Landsrets dom berører omkring 1000 beboere på Christiania. (© DR)

Beboerne på Christiania tabte i dag retssagen, som de havde anlagt mod Slots- og Ejendomsstyrelsen for at få brugsretten til deres boliger.

Sagen handler om 700 christianitters personlige sagsanlæg mod Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Christianitterne var utilfredse med, at deres brugsret til deres boliger på Christiania blev opsagt i 2004 med et varsel på 18 måneder. Det skete efter, at 173 folketingsmedlemmer stemte for den lov, der skal normalisere Christiania.

Langvarig accept

Fællesskabet og beboerne henviste under sagen til statens meget langvarige accept af deres benyttelse af området og til en række udtalelser fremsat af forskellige ministre i Folketinget, der gav udtryk for, at Christiania kunne fortsætte uden tidsbegrænsning.

Ejendomsstyrelsen henviste til, at det hele tiden har været anerkendt, at området tilhører staten, og at Højesteret i 1978 fastslog, at Fællesskabet ikke havde særlige rettigheder.

Tvunget til forhandlingsbordet

Med mindre dommen bliver anket og omstødt i Højesteret, så står Christianias cirka 1000 beboere i en helt ny situation.

I mere end tre årtier har fristaden nydt godt af en overvejende velvillig indstilling fra et flertal i Folketinget. Det ændrede sig, efter den nuværende regering trådte til og opsagde rammeaftalen med Christiania i 2004.

Med dagens dom er christianitterne tvunget tilbage til forhandlingsbordet, hvis de vil have indflydelse på den videre proces.

FacebookTwitter