Statsminister Poul Nyrup Rasmussens tale ved Øresundsbroens åbning

Helt uden problemer bliver integrationen af danskere og svenskere ikke, sagde statsminister Poul Nyrup Rasmussen med et glimt i øjet, da han holdt sin indvielsestale ved Øresundsbroen.<P/>

Deres Majestæter, Deres Excellencer, svenskere og danskere. Kærenaboer!

I dag tager vi hul på et nyt kapitel i Sveriges og Danmarksfælles historie. Det bedste kapitel. Hvor vi bygger bro imellemos.

Vi er mange, der har ventet spændt. Vi har set broen ogPeberholmen tage form midt i Øresund. Vi har fulgttunnelelementernes tur under vandet. Vi har fulgt hver etape afbroens tilblivelse. Fra en lille model på en udstilling til, at dennu står helt færdig. Og til tiden.

Tak til alle, der har skabt broen. Til betonsjakker,brobisserne, svejserne og ingeniørerne. Til alle jer, der tegnede,regnede og byggede. Til jer, der har måtte leve med arbejdetomkring broen. Til jer, der holdt styr på miljøet.

Øresundsbroen er godt brobyggerhåndværk, når det er bedst. Smuk,holdbar og lige til at bruge.

Idéen om broen er over 100 år gammel og indlysende rigtig. Hvisvi havde været landfaste, ville vi forlængst have bygget en vej. Enjernbane. Sjældent har to folk levet så tæt på hinanden. Haft såmeget til fælles, og besøgt hinanden så forholdsvis lidt.

Nu står den her. Broen. Som et stort svæv, og tunnelen som enkatedral under Øresund. Gennembruddet for fællesskab, kontaktermellem mennesker- svenskere og danskere. Vores bro û Øresundsbroenû kan gå hen og få næsten lige så stor betydning for vor del afverden og hele Østersøregionen, som Murens fald - for Vest ogØst.

Jeg kan godt forstå, hvis gamle Tycho Brahe fra Skåne gør storeøjne, når han i dag kigger os over skulderen.

Med broen vil vi ved fælles hjælp skabe en hel region. Nordensstørste med mere end tre millioner borgere. Et nordeuropæisk centerfor viden, kultur og vækst. For IT, forskning, blomstrendevirksomheder og nye jobs. En region af verdens velnok mestkvalificerede folk.

Broen vil skabe flere nye arbejdspladser til gavn for alle. Ja,netop alle. Her er ingen tabere. For en gangs skyld er vi allevindere. Folkene i Malmø, Skåne, København og Sjælland. Ja heleSverige og Danmark

Øresundsregionen skal være et godt sted at leve, bo og arbejde.Vi bygger bro til fremtiden, uden at vi på noget tidspunkt glemmer,hvor vi kommer fra. Det er, hvad virkelig brobygning handler om. Atbygge bro mellem mennesker.

Der er aldrig kommet noget godt ud af at isolere sig. Broen eret signal om fællesskab, samhørighed og tro på, at vi godt kan.Broen er det modsatte af ösig selv nokö, isolation, nationalisme ogindelukkethed.

Broen er en tillidserklæring til verden û og verdenstillidserklæring til os.

Vi vil hver især fortsat sikre det velfærdssamfund, som vi harbrugt mange år på at bygge op. Vore to velfærdssamfund, som netopviser, at social tryghed for alle, beskæftigelsen ogkonkurrencekraft ikke er modsætninger men hinandensforudsætninger

Og det er vel i grunden ikke så ringe, hvis vi i fællesskab kangive vores idéer og værdier videre til resten af Europa og til delande, der står og banker på for at komme med i det europæiskesamarbejde?

Vi to - Sverige og Danmark - har meget til fælles. I de kommendeår vil vi lære hinanden endnu bedre at kende. Mange myter vil blivedømt ude. Men helt uden problemer bliver det nok ikke. Tænk påmaden. Det bliver nok svært for jer at overbevise os danskere om,hvorfor I spiser flæskesteg uden svær!

Og selv om vi helst ikke vil indrømme det, har vi nok altid værelidt misundelige over, at hvert europæisk barn har mindst ét svenskidol. Tænk bare på Pippi og Emil fra Lønneberg! I dag kan vi glædeos over, at H. C. Andersen og Astrid Lindgren nu forenes!

Og bølgerne vil hviske ved bropillerne de næste 100 år: Vi kangodt, vi danske og svenske. Det bliver bättre och bättre dag fördag. Bedre og bedre dag for dag.

Rejsen mod fremtiden er allerede startet. Og vi er alle sammenmed. Til lykke Sverige. Til lykke Danmark.

Facebook
Twitter