Statsministeren: Der er ganske enkelt for mange smittede med ikke-vestlig baggrund

Mette Frederiksen vil have særligt fokus på smittebekæmpelse i etniske miljøer.

- Når vi nøgternt kigger på smittetallet, så er der ganske enkelt for mange mennesker med ikke-vestlig baggrund, som er smittet.

Sådan lød det i dag fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde om corona-situationen i Danmark.

Her satte statsministeren alvorsord på den statistik, som viser, at personer med etnisk minoritetsbaggrund fylder mere i coronastatistikken end etniske danskere.

- Jeg kan se, at der nogle steder i den offentlige debat bliver sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en rimelig diskussion at have, om det er rimeligt at hæfte sig ved det faktum. Mit klare svar til det er, at ja, det er det, sagde hun.

Mette Frederiksen havde også et klart budskab til de etniske grupper om, at de også har et ansvar for at følge de regler og retningslinjer, som myndighederne udstikker.

- Alle bliver nødt til at påtage sig ansvaret for at lytte efter, hvad myndighederne i Danmark siger. Informationerne er der og har været tilgængelige i månedsvis. Ingen i Danmark kan være i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i forhold til covid-19.

Smitte blandt somaliere og libanesere

Siden foråret har der været flere opgørelser, som har vist øget smitte blandt borgere med anden etnisk herkomst end dansk.

Senest er corona-udbruddet i Aarhus blevet kædet direkte til det somaliske og libanesiske miljø i og omkring Aarhus og Silkeborg, og det er især herefter, at debatten om covid-19-smitte i etniske minoritetsmiljøer er vokset.

Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), har fået kritik for at fokusere på etnicitet ved at melde ud, at smitten især er sket blandt somaliere i byen.

Ifølge professor Morten Sodemann, der er speciallæge i infektionssygdomme og leder af Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, kan det have en række negative konsekvenser at udpege en bestemt befolkningsgruppe.

Morten Sodemann forklarede forleden til DR, at det er et velkendt mønster under epidemier.

Oftest er det fattige og folk med en kort uddannelse, som får skylden for spredningen af sygdommen, forklarede han.

Øget fokus på smitteudbrud i befolkningsgrupper

Sådan ser informationspjecen fra Sundhedsstyrelsen ud på arabisk. (Foto: © Sundhedsstyrelsen, sundhedsstyrelsen)

I går forhandlede politikerne en aftale på plads omkring den videre genåbning af landet.

Et af punkterne i aftalen er et nyt forsamlingsforbud på 200 personer ved udendørs bisættelser og begravelser.

Blandt andet er en begravelse af en somalisk mand med detagelse af 500 personer kædet sammen med øget smitte i Aarhus.

- Der har været nogle større eid-fester i blandt andet Aarhus og Skanderborg og en begravelse for en somalisk mand, og fra flere kilder har det forlydt, at der har været mange med til to eller alle tre arrangementer, skrev Styrelsen for Patientsikkerhed i sidste uge i et notat ifølge Århus Stiftstidende.

En anden del af den politiske aftale betyder, at der nu kommer et øget fokus på smitteudbrud i særlige grupper.

Myndighederne skal nu gøre brug af eksisterende regler om, at man kan tvinge smittede borgere i isolation, hvis de ikke overholder deres hjemmekarantæne.

Det kan ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) både gælde 'bestemte arbejdspladser og bestemte befolkningsgrupper'.

'Ingen skal chikaneres'

Mette Frederiksen understregede på pressemødet, at debatten omkring den øgede smitte blandt etniske grupper skal foregå på 'en ordentlig måde', og at ingen skal 'dæmoniseres eller chikaneres'.

- Men tallene skal frem, fordi det er den eneste måde, hvorpå myndighederne kan bekæmpe coronaen, sagde hun.

DR Nyheder kender til et konkret tilfælde, hvor historierne om øget smitte blandt personer med minoritetsbaggrund har fået konsekvenser.

Bekymrerede brugere af Flextrafik i Aarhus har således givet udtryk for, at de ikke ville køres af chauffører med somalisk baggrund.

- Det er ligegyldigt, hvilken hudfarve man har. Det er social ulighed og ikke etnicitet, der er problemet. Det er hvilke omstændigheder, der skaber muligheder for virus at sprede sig. Det er dér, myndighederne skal sætte ind, sagde Morten Sodemann forleden til DR Nyheder.

Derfor kan der være øget smitte

  • Institut for Menneskerettigheder har undersøgt, hvorfor folk med indvandrerbaggrund er mere udsat for smitte.

  • Rapporten viser blandt andet, at etniske minoriteter bor flere sammen på mindre plads.

  • I forhold til job er de er også overrepræsenterede i brancher med meget kontakt til andre mennesker. Det er blandt andet indenfor social- og sundhedsområdet samt transportområdet.

  • Det sproglige kan også have betydning i forhold til at forstå retningslinjer.

  • Institut for Menneskerettigheder anbefaler i rapporten en målrettet informationsindsats og adgang til isolation udenfor hjemmet til de smittede.