Statsrevisorer: Usmart at regionerne behandler akutpatienter forskelligt

Landets akutberedskaber bør være mere ens og lære mere af hinanden, vurderer statsrevisorer.

Landets fem regioner har indrettet deres beredskab for akut syge forskelligt. For eksempel er der forskel på, om det er læger eller sygeplejersker, der tager telefonen, og hvordan personalet lærer af fejl. (Foto: NILS MEILVANG © Nils Meilvang)

Når danskere bliver akut syge og kontakter lægevagten eller akuttelefonen, bør de blive behandlet ens - uanset om de bor i København eller Nordjylland.

Det fastslår statsrevisorerne, efter Rigsrevisionen i dag har afleveret sin undersøgelse af kvalitet og ventetid hos Region Hovedstadens akuttelefon 1813.

- Forhåbentlig kommer det til en situation, hvor man har mere ensartede ordninger af regionerne. For det er måske ikke det smarteste, at man har fem forskellige opfindelser af den dybe tallerken på samme tid, siger formand for statsrevisorerne, Peder Larsen (SF), til DR.

Svær balancegang

Rigsrevisionen konkluderer i sin undersøgelse, at Region Hovedstaden ikke har nået sit mål om at evaluere 6.320 patientforløb hos 1813 i perioden fra 2014 og 2016. 1.960 af de planlagte evalueringer er ikke blevet gennemført.

Det svarer til, at knap en tredjedel af evalueringerne mangler. Dermed går regionen glip af vigtig viden, som ifølge Rigsrevisionen ellers kunne gøre behandlingen bedre.

Statsrevisorerne finder det "ikke tilfredsstillende", at målene ikke er blevet opfyldt, men anerkender samtidig, at Region Hovedstaden har sat ambitiøse mål for 1813.

- Man må sige, at Region Hovedstaden nok på mange punkter er længere fremme end de andre regioner. Så det er en vanskelig balancegang, for det er ikke fordi, at det her er en stor ros til Region Hovedstaden.

- På den anden side, så står det nok ikke bedre til de andre steder. Men det er utrolig svært at sammenligne, når man ikke har et fælles sammenligningsgrundlag, siger Peder Larsen.

Ingen måltal i Nordjylland

I sin bemærkning til Rigsrevisionens rapport skriver statsrevisorerne, at de finder det ubegrundet, at alle fem regioner har organiseret deres visitation af akutpatienter så forskelligt, at det ikke er muligt at sammeligne dem på tværs af økonomi og bemanding.

- Det er især beklageligt, at man i Region Nordjylland ikke rigtigt har nogle måltal, siger Peder Larsen.

Statsrevisorerne vurderer, at der er et uudnyttet potentiale for at lære, hvad der er bedste praksis i forhold til kvalitet og ventetid på tværs af landets fem regioner. Derfor forventer statsrevisorerne, at Danske Regioner og Sundhedsministeriet vil se på potentialet.

I april varslede sundhedsministeriet, at der vil komme et større serviceeftersyn af landets akutberedskaber.

Region Hovedstaden bakker statsrevisorer op

Formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), støtter statsrevisorernes ønske om at kunne sammenligne akutberedskaberne på tværs af regionerne.

- Det er rigtig svært, når man ikke kan måle sig op mod andre, så jeg deler faktisk Rigsrevisionens kritik og ønske om, at Sundhedsministeriet nu laver en undersøgelse på tværs af alle fem regioner, siger hun.

Regionsrådsformanden vil også granske resten af Rigsrevisionens kritik i rapporten om 1813.

- Jeg er rigtig glad for rapporten, fordi den giver os mulighed for at gå ned i dybde igen og se, hvad det er, vi kan forbedre. Vi vil finde ud af, hvad kan være årsagerne til, at vi i nogle tilfælde ikke lever op til de mål, vi har. Andre steder vil vi se på, om det er for ambitiøst, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Facebook
Twitter