Steen Byrner eneste dømte i Tvind-sag

Steen Byrner - tidligere medlem af Tvinds økonomiske ledelse - blev som den eneste dømt i Retten i Ringkøbing. Men han skal ikke i fængsel, medmindre han bryder loven indenfor de næste to år.

Steen Byrner blev som den eneste dømt i Tvind-sagen. (Foto: Brian Rasmussen © Scanpix)

Ud af otte tiltalte i Tvindsagen blev kun én dømt, nemlig Steen Byrner.

Steen Byrner var på et tidspunkt med i Tvinds økonomiske ledelse lige under Mogens Amdi Petersen. Han var sekretær i den humanitære fond, som havde til formål, at støtte huminatære formål, forskning og miljø.

Det er i forbindelse med denne fond, at Tvind-folkene var anklaget for groft underslæb og groft skattesvig.

To tilfælde af underslæb

Klokken 13.00 afsagde dommer Steen Løvbjerg Nielsen dommen over de otte anklagede i Byretten i Ringkøbing.

- Det vi har dømt Steen Byrner for, er to tilfælde af underslæb. Alle de tiltalte er frifundet for skattesvig, sagde han.

Men han skal umiddelbart ikke i fængsel.

- Straffen skal ikke fuldbyrdes hvis tiltalte overholder følgende betingelse: Tiltalte må ikke begå noget strafbart i to år fra i dag, sagde dommer Steen Løvbjerg Nielsen i retten.

Formidlende omstændigheder

På Ringkøbing Rets hjemmeside kan man læse et længere uddrag af dommen. Her uddybes det, hvorfor Steen Byrner ikke skal i fængsel, trods dommen på et år.

Dommeren har lagt vægt på, at Steen Byrner ikke personligt har forsøgt at tjene penge på underslæbet, og at han senere har forsøgt at råde bod på skaden.

En anden grund til at Steen Byrner ikke skal i fængsel er, at det er lang tid siden, at underslæbet er foretaget. De fire år, som sagen har taget, har været en belastning for Steen Byrner, og også det er en formidlende omstændighed.

Havde tilstået

I september 2002 sendte Steen Byrner en erklæring, hvor han påtog sig en del af skylden. Han skrev, at han, uden at de andre Tvind-folk vidste det, havde overført millionbeløb fra den humanitære fond til andre formål, som pengene ikke måtte bruges til. Det skrev Jyllandsposten 16. september 2002.

Han havde blandt andet betalt for Tvinds luksuslejligheder på Fisher Island ved Miami. I alt omkring 35 millioner, som ifølge Steen Byrner var taget direkte fra fonden.

Anklagermyndigheden mente dengang, at Steen Byrner havde påtaget sig rollen som syndebuk, så Mogens Amdi Petersen og de andre sigtede kunne slippe.

Steen Byrner skulle formelt have forladt Tvind i 1993.

Facebook
Twitter