Stevns Klint fredes ikke

Stevns Klint bliver ikke fredet. Det har Naturklagenævnetbesluttet. Afgørelsen er et nederlag for Danmarks Naturfredningsforening, der ville etablere en fredet sti langs hele klinten.

Stevns Klint bliver ikke fredet. Det har Naturklagenævnetbesluttet med stemmerne 5 mod 4. Dermed stadfæster nævnet denafgørelse, som Fredningsnævnet for Storstrøms Amt traf i november2003.

Afgørelsen er et nederlag for Danmarks Naturfredningsforening,som ville etablere en offentligt tilgængelig sti på 26 kilometerlangs klinten.

Stien skulle ifølge foreningen være fredet, så også kommendegenerationer kan være sikret adgang til klinten, der er et afDanmarks enestående naturområder.

Naturklagenævnet henviser til, at de 109 lodsejere langs klintenfrivilligt har indgået en aftale med Stevns Kommune om etstiforløb, der i hvert fald et stykke af vejen følgerklintekanten.