Stigende mangel på billige boliger

Hvis regeringens nye kontanthjælpsloft bliver vedtaget, vil det øge den i forvejen kritiske mangel på billige almene boliger. Det mener Kommunernes Landsforening.

Der er nogle ledige billige almene boliger i udkantsområder som Lolland Falster og Vestjylland, men der er ingen ledige der, hvor de fleste danskere bor, og hvor der er behov for dem, siger BL’s direktør Bent Madsen. (Foto: © Grafik Mads Rafte Hein, (c) DR)

- Når man sætter en gruppe af borgere ned i ydelse, vil der være flere, der ikke kan betale deres husleje. Det vil øge det i forvejen store behov for billige boliger.

Sådan siger Kommunernes Landsforenings formand Martin Damm om konsekvenserne af det nye kontanthjælpsloft, som regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil indføre.

Loven skal gøre det mere attraktivt for kontanthjælpsmodtagere at arbejde og vil medføre, at de fleste kontanthjælpsmodtagere vil få et mindre beløb til rådighed hver måned.

- Vi mener, at der er et behov for at få bygget flere almene boliger - og det skal gå hurtigt, siger Martin Damm fra Kommunernes Landsforening (KL) til DR’s Undersøgende Databaseredaktion.

KL: Kommuner skal også finde billige boliger til flygtninge

Landets kommuner er i forvejen på hælene i bestræbelserne på at finde billige boliger til flygtninge, der siden indførelsen af integrationsydelsen i efteråret 2015 skal leve for en ydelse, der svarer til SU-niveau.

- Regeringen forventer, at der kommer omkring 17.000 flygtninge ud i kommunerne i løbet af 2016. De skal have tag over hovedet. Behovet for billige boliger ligger meget højt på KL’s dagsorden, siger KL’s formand Martin Damm.

Flere kommuner har stadig flygtninge boende på hoteller og vandrerhjem, og en undersøgelse fra KL fra 2014 viser, at otte ud af 10 kommuner havde store vanskeligheder med at finde boliger til flygtninge.

Huslejen er det eneste sted at spare

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget om et nyt kontanthjælpsloft, at cirka 32.000 kontanthjælpsmodtagere vil få færre penge at gøre godt med efter indførelsen af det nye kontanthjælpsloft. Samtidig forventer regeringen, at det nye loft vil få 650-700 fuldtidspersoner i arbejde.

Regeringen skønner endvidere, at cirka 13.000 kontanthjælpsmodtagere, der er enlige forsørgere, i gennemsnit vil få knap 2.000 kroner mindre at gøre godt med hver måned.

BL, der er brancheorganisation for 550 almene boligorganisationer, mener, at det nye kontanthjælpsloft vil tvinge mange til at skulle finde en billigere bolig.

-Det moderne kontanthjælpsloft er reelt en kraftig beskæring af boligsikringen og dermed muligheden for at betale den bolig, som man bor i. Mange vil få brug for en billigere bolig, siger BL's direktør Bent Madsen.

BL: Der er ingen ledige billige boliger

Tal fra huslejeregisteret viser, at der i Danmark er 320.000 almene familieboliger til under 5.500 kroner i månedlige husleje. Ifølge BL er problemet, at de enten ikke er ledige eller ligger de forkerte steder.

- Der er nogle ledige billige almene boliger i udkantsområder som Lolland Falster og Vestjylland, men der er ingen ledige der, hvor de fleste danskere bor, og hvor der er behov for dem, siger BL’s direktør Bent Madsen.

DR’s Undersøgende Databaseredaktion programmerede for tre måneder siden en robot til at foretage systematiske søgninger i webportalen danmarkbolig.dk.

Denne undersøgelse viste, at der per 31. november 2015 på landsplan var 1.065 ledige almene boliger med en månedlig husleje under 5.000 kroner.

Alenlange ventelister til de billige boliger

På hele Sjælland samt i hovedstaden var der altså for tre måneder siden blot 106 ledige almene boliger med en husleje under 5.000 kroner, og det foreslår ifølge BL som en skrædder et vist sted.

-Der er lange ventelister, og desuden går mange af de billigste boliger også til social anvisning. Kontanthjælpsmodtagere kan ikke bare finde en billigere bolig og slet ikke i det byområde, hvor deres børn går i skole eller institution, lyder det fra Bent Madsen, direktør i BL.

Han mener, at der især i de store byer vil opstå et akut behov for billige boliger men at dette er en umulig situation:

- På kort sigt kan man ikke bygge sig ud af udfordringen. Det tager tid at bygge. Men udfordringen er også, at grundene er høje i byerne, og der er et loft for, hvor meget en almen bolig må koste per kvadratmeter. Så vi skal finde en løsning, hvor der sikres betalelige grunde, siger Bent Madsen fra BL.