Tema Støjbergs instruks

Støjberg: Ulovlig adskillelse af asylpar er myndighedernes ansvar

Oppositionen mangler stadig svar efter tredje samråd om unge asylpar, der blev ulovligt adskilt.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skulle på et tredje samråd redegør for den ulovlige instruks om adskillelsen af asyl-ægtepar. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017) (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Det er ikke ministeren, men myndighederne, der har ansvaret for, at unge asylpar blev ulovligt adskilt i foråret sidste år.

Det slog udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) fast på et to timer langt samråd, hvor ministeren blandt andet skulle redegøre for ministeransvaret i sagen.

Vi skal give embedsmændene mulighed for at komme til orde under vidneansvar. Det er den eneste måde, vi kan komme frem til sandheden

Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslistens integrationsordfører

- Det er myndighederne, der skal overholde forvaltningsloven. Jeg mener ikke, at det er relevant at inddrage ministeransvarsloven i denne sag, sagde hun.

Ægtepar, hvor den ene person var mindreårig, fik ingen individuel vurdering af deres sag eller mulighed for at komme til orde i en såkaldt partshøring, før de blev adskilt. Og det strider mod dansk lov.

Derfor havde en samlet opposition i sagens tredje samråd krævet svar på, hvor ansvaret for ulovlighederne ligger.

Opposition ønsker uvildig undersøgelse

Men det svar mener oppositionen ikke, at den fik efter dagens samråd. De tre samråd og de mange skriftlige svar til Folketinget har ikke været nok.

Ligesom i juni måned opfordrer oppositionen igen statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at igangsætte en uvildig undersøgelse, der kan komme til bunds i sagen.

Enhedslistens integrationsordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, mener, at det er den eneste mulighed for at få svar på de spørgsmål, som hun mener, at ministeren ikke svarer på.

- Vi har prøvet med de redskaber, vi har i Folketinget, men hun (Inger Støjberg, red.) sender aben videre til embedsværket. Vi skal give embedsmændene mulighed for at komme til orde under vidneansvar. Det er den eneste måde, vi kan komme frem til sandheden, siger hun.

Spørgsmålstegn ved ulovlig praksis

Et af de centrale spørgsmål under samrådet var, hvorfor den ulovlige instruks om at adskille par blev igangsat med det samme, hvis man var så meget i tvivl om, hvorvidt det var lovligt eller ej.

Jeg er ikke på noget tidspunkt blevet forelagt en mundtlig eller skriftlig advarsel.

Inger Støjberg, Udlændinge- og integrationsminister (V)

Inger Støjberg sagde på samrådet, at det har været vanskeligt og komplekst at vurdere de juridiske regler. Det fik oppositionen til at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor instruksen overhovedet blev igangsat, hvis det juridiske ikke var på plads.

- Jeg ønskede, at der blev fulgt hurtigt op på mit ønske. For mig var det fuldstændig afgørende, at vi rakte hånden ud til de her piger for at give dem et frirum til at leve med den partner, de gerne vil leve med, forklarede ministeren på samrådet.

Efterfølgende har hun uddybet over for DR Nyheder, at de juridiske spørgsmål ikke fyldte, da instruksen trådte i kraft.

- Da man begynder at adskille parrene, er der ikke diskussioner omkring juraen. Spørgsmålet omkring partshøringer opstår først senere, siger hun.

Hvis du har svært ved at forstå hele sagen om den ulovlige instruks, så lavede DR Nyheder nedenstående video forud for det første samråd 1. juni.

Et andet spørgsmål, som oppositionen flere gange har kredset om, er, hvorvidt Inger Støjberg vidste, at det var ulovligt at adskille asylparrene.

Og i dag var ingen undtagelse. Oppositionen forsøgte på skift at grave svar frem fra ministeren. Men også denne gang fastholdt hun, at hun ikke havde kendskab til, at instruksen var ulovlig.

- Jeg er ikke på noget tidspunkt blevet forelagt en mundtlig eller skriftlig advarsel fra mine embedsmænd, siger hun.

SAGEN KORT

  • 25. januar 2016: Problematikken om barnebrude bliver rejst af avisen Berlingske i en artikel.
  • 10. februar 2016:Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udsender en pressemeddelelse om, at ingen mindreårig asylansøger fremover vil blive indkvarteret sammen med sin ægtefælle eller samlever.
  • Af pressemeddelelsen fremgår, at "efter de nye retningslinjer må ingen mindreårige under 18 år indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn".
  • 34 par bliver omfattet af instruksen. To af parrene ville også være blevet adskilt uden instruksen, da den ene ægtefælle var under 15 år.
  • April 2016: Folketingets Ombudsmand går ind i sagen efter en klage fra et ungt par, og Udlændingestyrelsen genoptager alle de berørte pars sager.
  • 19. maj 2017: Politiken bringer en længere artikel om sagen. I artiklen erkender Inger Støjberg, at hun personligt fjernede embedsfolks forbehold om, at alle sager skulle vurderes individuelt.
  • 26. maj 2017: Alternativet kræver ministerens afgang. Enhedslisten og Radikale vil afvente den kommende uges samråd om sagen.
  • 1. juni 2017: Første samråd i sagen, hvor Inger Støjberg skal svare på, om hun var blevet advaret om, at det var ulovligt at adskille de unge asylpar uden at behandle deres sager individuelt.
  • 23. juni 2017: På andet samråd blev ministeren bedt om at redegøre for forløbet, efter at ministeren fjernede formuleringen om at foretage en konkret vurdering i pressemeddelelsen.
  • 11. oktober 2017: Tredje samråd i sagen. Her skal ministeren blandt andet redegøre for ministeransvaret efter ministeransvarlighedsloven.