Støjrapport: Vuggestuebørn i Skrydstrup får allerede nu mere larm end Miljøstyrelsen anbefaler

Forældrene håber, at kommunen vil støjisolere og ikke flytte Børnehuset Himmelblå væk.

Allerede nu overskrider larmen fra F16 Miljøstyrelsens grænseværdier i Børnehuset Himmelblå ved siden af Flyvestation Skrydstrup. Med F35 bliver lydtrykket fordoblet. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Når de nye kampfly begynder at flyve fra Skrydstrup, vil børnenes trommehinder i institutionen Himmelblå blive udsat for et lydtryk, der er mere end dobbelt så højt, som Miljøstyrelsens grænseværdier.

Det viser beregninger af flystøj fra F35-kampflyene, som Forsvarsministeriet netop har fremlagt.

På adressen Naffet 21, klos op ad hovedvagten på Flyvestation Skrydstrup, ligger Børnehuset Himmelblå. På netop den adresse har forsvarets eksperter udført en punktberegning, der viser, at støjbelastningen på stedet er 5-6 decibel over grænseværdien.

Det er over en fordobling af den lydenergi, der rammer det menneskelige øre.

- Vi kan ikke gøre andet end at vente og se, hvad de kommer frem til med hensyn til kompensation. Som forældre er vi interesserede i, at institutionen bliver liggende, og at man ser på, hvordan bygningerne kan støjsikres, siger Benedikte Schultz Pedersen, formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset Himmelblå, der har både vuggestue- og børnehavebørn.

For meget støj i op til 895 boliger

Torsdag offentliggjorde Forsvarsministeriet flystøjberegninger, der viser, at larmen fra de nye kampfly vil overskride Miljøstyrelsens grænseværdi i 618 boliger. Medregner man støjen fra det såkaldte afvisningsberedskab, der med kort varsel rykker ud og håndhæver dansk luftrum, stiger antallet til 895 boliger.

Ifølge Miljøstyrelsens retningslinjer er støjen fra afværgeberedskabet dog undtaget fra støjregulering.

Kommune: Flytter ikke langt væk

Fra Haderslev Kommune forsikrer man, at institutionen ikke bliver flyttet de mere end 20 kilometer til Haderslev.

- Vi har en forpligtigelse til at se, hvad vi kan gøre. Kan den støjisoleres, eller skal vi have flyttet den. Det ved vi ikke endnu, men er det alvorligt, og er der noget, der skal ændres, så gør vi det, siger borgmester Hans Peter Geil (V).

Ifølge flystøjberegningerne overstiger larmen fra de nuværende F16-fly, der suser over Børnehuset Himmelblå, allerede retningslinjerne med én decibel.

Borgmesteren forklarer, at hvis der er situationer, der kalder på hurtig handling, venter kommunen ikke på kompensationsmodellen, der ifølge Forsvarsministeriet er klar ‘efter sommerferien’.

Derefter skal Folketinget stemme om en anlægslov, der igen kan påvirke kompensationsmodellen.

Slår koldt vand i blodet

Blandt forældrene i Børnehuset Himmelblå har man vedtaget at slå kollektivt koldt vand i blodet.

- Mange af os bor her, vi arbejder på flyvestationen, og vi er glade for institutionen, der har et fantastisk nærværende personale og en god beliggenhed. For os giver det ikke mening at flytte den væk. Den optimale løsning er at blive liggende her og se på, om der kan støjisoleres, siger forældrebestyrelsesformand Benedikte Schultz Pedersen.

Hun fortæller, at forældrene nu ser frem til prøveflyvningen til maj, hvor et norsk F35-kampfly for første gang i dansk luftrum vil demonstrere, hvor meget flytypen larmer.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk