Største sag om menneskesmugling til Danmark

Fem irakere tiltales af tysk politi for at have smuglet mellem 2000 og 3000 flygtninge til Danmark, Sverige og Norge. Det er den hidtil største sag om menneskesmugling til Skandinavien. Flygtningene skulle betale 1200 dollar for at komme til København, 1400 dollar til Sverige og 1900 dollar til Norge.

Politiet i den tyske by Göttingen tiltaler fem irakere i denhidtil største sag om menneskesmugling til Danmark. Irakerne menesat have smuglet mellem 2000 og 3000 flygtninge til Danmark, Sverigeog Norge.

Langt størsteparten af de flygtninge der kommer illegalt ind ogud af Danmark - for eksempel på vej til Sverige - kommer fra Irak.Optrævlingen af den irakiske smuglerring har betydet et drastiskfald i antallet af irakiske asylansøgere, siger lederen afRigspolitiets Task Force mod organiseret menneskesmugling,kriminalkommissær Niels Brodersen

Han oplyser, at der politiet i Danmark har varetægtsfængslet toirakere, der er sigtet for at have smuglet omkring 200 landsmændtil og fra Danmark

Sagen fra Göttingen startede i efteråret, da syv irakiskeasylsøgere blev anholdt og sigtet for menneskesmugling. Politiet iFlensborg og Kiel kontrollerede mistænkelige personer, som allehavde identifikationspapirer fra Göttingen.

Senere blev en bil med illegale immigranter stoppet på grænsenmellem Tyskland og Danmark - og mindst en af passagererne havdedokumenter som stammede fra Göttingen - og så lagde det lokalekriminalpoliti to og to sammen.

Kriminalkommissær Michael Freiberger siger, at de fem, der nusidder på anklagebænken i Göttingen, stod for transporten afulovlige flygtninge fra Göttingen til København.

- Mens nogle af dem valgte at rejse videre til Sverige ellerNorge, foretrak mange også at blive i Danmark. Vores danskekolleger har været i stand til at opspore ca. 300 af dem, sigerkriminalkommissær Michael Freiberger til B.T.

Det tyske politi har fundet en prisliste, hvor det fremgår, atder skulle betales 1200 amerikanske dollar for at komme tilKøbenhavn, 1400 dollar til Sverige og 1900 dollar til Norge. Dertilkommer de beløb, flygtningene har betalt for at komme tilTyskland.

Oftest betaler de i første omgang omkring 8000 dollar for atblive smuglet til Nordtyskland, hvor de så må afgøre, om de selvvil forsøge at komme over grænsen, eller om de vil sluses igennemaf en menneskesmugler.

- I begyndelsen var de fleste mest interesseret i at komme tilDanmark. Men efterhånden blev Sverige og Norge mere og merepopulært, fordi reglerne om familiesammenføring blev mere liberalei disse lande. Virksomheden pågik i over tre år. Vi kender foreksempel en transport med 15 flygtninge, hvor kun den ene valgte atblive i Danmark. De øvrige ville længere nordpå, fortællerkriminalkommissær Freiberger.

Hovedmændene i sagen risikerer at blive dømt op mod 10 årsfængsel.

Facebook
Twitter