Støttepartier er særligt lune to nye karakter-modeller: 'Oplagt at fjerne dødssyg minuskarakter'

Men karakterer skal fylde meget mindre, lyder det også.

En ny karakterskala skal også forhindre karakterræs og en nulfejlskultur, lyder det fra flere partier. (Foto: MATHIAS BOJESEN © Scanpix)

Minuskarakteren skal væk.

I beskrivelsen af de enkelte karakterer skal der meget mere fokus på, hvad eleven har gjort godt, frem for at fremhæve fejl og mangler.

Og så er der for store spring i den nuværende 7-trinsskala mellem karaktererne 4, 7 og 10.

Sådan lyder det nogenlunde samstemmende fra regeringens støttepartier Enhedslisten, SF og De Radikale. Dermed læner de sig også mest op ad særligt to af de fire nye modeller for en karakterskala, som en ekspertgruppe netop har fremlagt:

Enten en videreudviklet 7-trins-skala med karakterne 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12 - som ekspertgruppen selv vurderer har flest fordele.

Eller en helt ny karakterskala med karaktererne 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

- Vi kigger mest i retning af de to modeller. De fjerner minuskarakteren og de meget store og skæve spring imellem de forskellige karakterer. Og så skal vi have kigget på de her trinbeskrivelser, så man taler op, hvad eleverne gør godt, i stedet for at tale ned og finder fejl, siger uddannelsesordfører Katrine Robsøe (R).

Karakterer skal fylde mindre

I SF understreger uddannelsesordfører Astrid Carøe, at partiet ikke har lagt sig fast på en endelig model, men tidligere på året forslog de selv en model med karaktererne 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12.

- De to første modeller fra ekspertgruppen er gennemsigtige og gennemskuelige. Der er lige langt imellem trinene, og det er let at forstå selve trinet. Der er heller ingen minuskarakter. Og så laver man trinbeskrivelserne om, så man ikke starter på 12 og bevæger sig ned, alt efter hvor mange fejl man får, siger hun.

SF har også en drøm om at bygge optaget på videregående uddannelser mere op omkring optagelsessamtaler og optagelsesprøver i stedet for på ren karakter. I det hele taget skal karakterer fylde mindre, mener Astrid Carøe.

- Med en af de to nye skalaer kommer man lidt væk fra den her nulfejlskultur, når man ikke længere starter på 12 og bevæger ned, men at man starter nede fra og bevæger sig op. Men helt generelt mener vi, at karakterer skal fylde mindre i hverdagen, siger hun.

Mere feedback

I Enhedslisten hæfter de sig særligt ved, at ekspertgruppen siger, at elever og studerende ikke lærer mere af at få karakterer og understreger, at god feedback på opgaver og præstationer er utrolig vigtigt.

- Karakterer fylder alt for meget. Vi skal i stedet have mere feedback, hvis børn og unge for alvor skal lære mere og trives på vores uddannelser. Så vores melding til ministeren er klar – nye tal og skalaer er ikke nok. Diskussionen om en ny karakterskala skal også sætte gang i forsøgsordninger med færre karakterer og mere feedback, siger uddannelsesordfører Eva Flyvholm.

Hun kalder det "et godt stykke arbejde", det ekspertgruppen nu har lagt frem.

- Det er helt oplagt at få fjernet den dødssyge minuskarakter og det store spring i skalaen. Og så er det en kærkommen mulighed for at få gjort op med den overdrevne brug af karakterer, siger Eva Flyvholm.

Den nuværende skala, 7-trin-skalaen, har været udsat for en hel del kritik, siden den blev indført i 2006. Den skulle gøre det nemmere at oversætte de danske karakterer til udlandet, hvilket kunne være et problem med den gamle 13-skala.

Udspil senere på efteråret

I Venstre er de særligt optagede af, at det fortsat skal være muligt at lave en oversættelse af karaktererne, så de studerende ikke får problemer med at blive optaget på internationale uddannelser.

- Vores unge skal ikke stilles ringere end i andre lande, når man skal optages på et udenlandsk universitet. Det er vigtigt at fastholde en talskala, at den kan oversættes internationalt, men også at den ikke bidrager til unødigt karakterpres blandt de unge, som forårsager stress og mistrivsel.

- Og så er vi optaget af at få en karakter, der repræsenterer den ekstraordinære præstation. Det rummer den nuværende skala desværre ikke. Det vil vi gerne få ind i en ny og bedre karakterskala, siger uddannelses- og forskningsordfører Ulla Tørnæs (V).

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har taget positivt imod ekspertgruppens rapport, men vil endnu ikke afsløre, hvilken af de fire modeller hun selv hælder mest til.

Det ventes, at ekspertgruppens rapport skal danne grundlag for et udspil fra regeringen, der præsenteres senere på efteråret.

Ekspertgruppe om de fire skalaer

  • Videreudviklet 7-trins-skala: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 Denne model er en videreudvikling af 7-trins-skalaen. Midterkarakteren 7 i den nuværende skala er erstattet af karaktererne 6 og 8, og karakteren -3 er fjernet

  • Fordele: Lægger sig tæt op af den nuværende syvtrins-skala, nem at indføre. Ulemper: Har ingen karakter for den ekstraordinære præstation.

  • Ny karakterskala: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Denne model er en ny skala, der ligesom den nuværende 7-trins-skala består af syv trin.

  • Fordele: Alle spring er lige store, mulighed for at starte forfra. Ulemper: Nogle karakterer kan forveksles med trin på den nuværende skala.

  • Genindførelse af 13-skalaen: 00, 03, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Ekspertgruppen har analyseret mulighederne for at vende tilbage til 13-skalaen, der var i brug i det danske uddannelsessystem i perioden 1963-2008.

  • Fordele: Små spring i midterområdet, har en karakter (13) for den ekstraordinære præstation. Ulemper: Svært af anvende internationalt, unge kender den ikke.

  • Den engelske karakterskala: 0-100 Karakterskala baseret på et pointsystem, med udgangspunkt i de engelske karakterskalaer.

  • Fordele: Nemt at oversætte internationalt. Ulemper: Svært at overføre til dansk karaktergivning og meget krævende at indføre.

  • Kilde: 'Modeller for en ændret karakterskala', Ekspertgruppe for ændring af karakterskalaen.

Facebook
Twitter