Stor forskel på den frie ret til abort i Europa - Danmark hører til de mindre liberale

I flere lande kan gravide frit få abort langt senere end i Danmark. Etisk Råd er på vej med ny udtalelse.

Omfattende demonstrationer i Polen i juni i år, efter en kvinde, der var gravid i femte måned, døde på hospitalet - ifølge demonstranterne på grund af Polens restriktive abortlovgivning. (Foto: © WOJTEK RADWANSKI, AFP or licensors)

I Danmark har en gravid ret til selv at beslutte, om hun vil have en abort inden for de første 12 uger af graviditeten. Men selv om Danmark var blandt de første lande i verden til at vedtage denne ret ved lov, er vi langt fra det land, hvor der er lettest adgang til abort.

Det skyldes dels, at vi i Danmark har sat grænsen ved 12 uger for, hvornår en gravid uden forklaring kan få foretaget en afbrydelse af svangerskabet. Dels siger loven, at en ung mellem 15 og 18 år skal have tilladelse fra sine forældre eller værge for at kunne få en abort.

Ser man på de lande med fri ret til abort, vi normalt sammenligner os med i Europa – EU-landene samt Norge, Island, Schweiz og England – er der kun fire lande, der har en mere restriktiv lovgivning end Danmark – enten ved forbud eller ved at have kortere tid til at beslutte sig for abort.

Resten af de 31 lande ligger enten på niveau med Danmark eller har en mere lempelig lovgivning.

Enkelte lande, hvor grænsen for abort er højere end i Danmark, har dog skrevet andre begrænsninger ind i lovgivningen. Enten et krav om, at man skal have en tænkepause, inden aborten kan effektueres, eller at det er obligatorisk for den gravide at modtage rådgivning om aborten.

Ligeledes er der forskel på, hvilke lande der kræver forældres tilladelse, når en 15-17-årig vil have abort.

Herunder kan du få et overblik over, hvordan det står til med retten til abort i Europa – både hvad angår fosterets alder og andre krav forud for en abort.

Totalt forbud eller meget strenge krav

To lande står for den strengeste abortlovgivning i EU – Malta og Polen.

Malta har et totalt forbud mod abort. Det er ikke tilladt for en læge at operere en kvinde i livmoderen, medmindre en graviditetstest er negativ.

I Polen er abort kun tilladt, hvis kvindens liv eller helbred er i fare eller hvis graviditeten er resultat af voldtægt.

Første trimester

En stor gruppe lande har som Danmark sat grænsen inden for de første tre måneder af graviditeten.

Kroatien og Portugal har sat grænsen ved 10 uger.

Danmark har som Norge, Finland, Irland, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Schweiz, Slovenien, Grækenland og Cypern sat grænsen ved 12 uger.

I Italien og Østrig siger loven, at abort er tilladt de første 90 dage, hvilket er i den 13. uge.

  • Uge 12 - Fosteret vejer mellem 14 og 20 gram og er 6-7 centimeter langt. De fleste organsystemer er dannet og hjerteslag kan måles. I arme, ben og omkring hovedet er der dannet det, man kalder bruskvæv - det er forstadiet til knoglevæv. Kilde: Sundhed.dk -Illustration: Nathalie Nystad
  • Uge 18 - Fosteret vejer omkring 230 gram og er omkring 18 centimeter langt. Nogle vil kunne mærke fosteret bevæge sig i maven på det her tidspunkt. Øjne og ører er nu rigtig placeret. Kilde: Sundhed.dk - Illustration: Nathalie Nystad
  • Uge 22 - Fosteret vejer nu cirka 450 gram og er omkring 27 centimeter langt. Øjenbryn og hår bliver synligt, og hjernen vokser hurtigt. Fosteret kan føle berøring. Kilde: Sundhed.dk - Illustration: Nathalie Nystad
1 / 3

14 til 18 uger

I Tyskland, Belgien, Luxembourg, Spanien og Rumænien ligger grænsen på 14 uger.

I Frankrig ligger den på 16 uger.

Sverige har, fra loven om ret til fri abort blev indført i 1975, givet adgang til fri abort de første 18 uger.

Op til levedygtighed

I dansk lovgivning kaldes et foster for et barn efter den 22. graviditetsuge.

Ifølge sundhed.dk er den nedre grænse for, hvornår et barn er levedygtigt 23-24 uger eller en vægt på 450-500 gram.

I Holland har man sat grænsen ved levedygtighed.

I Island ligger grænsen for fri abort på 22 uger, mens den i England, Skotland og Wales ligger på 24 uger.

Forældres tilladelse

Ud over Danmark kræver 11 andre lande, at forældre giver tilladelse til abort for 15-17-årige. Det er Kroatien, Grækenland, Portugal, Norge, Letland, Litauen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Italien og Spanien.

Andre begrænsninger

Flere lande har i deres lovgivning som en betingelse for abort, at den gravide har en tænkepause fra ønsket om abort udtales til den udføres. Det gælder i Portugal, Letland, Ungarn, Slovakiet, Irland, Italien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Spanien.

Andre lande har en regel om, at den, der ønsker abort, skal modtage rådgivning før en abort. Det gælder i Litauen, Ungarn, Slovakiet, Italien, Tyskland, Belgien og Holland. I Tyskland og Ungarn er det anti-abort-organisationer, der står for rådgivningen.

Enkelte lande har en regel om, at den gravide skal erklære, at hun er i nød. Sådan er det i Ungarn, Italien, Holland og Schweiz.

(kilder: sundhed.dk, reproductiverights.org, profamilia.de, retsinfo.dk)