Stor undersøgelse bekræfter igen: Hpv-vaccine gør ikke piger kronisk trætte

Norsk studie med 176.453 piger slår fast, at der ikke er sammenhæng mellem hpv-vaccinen og den invaliderende træthedslidelse.

Blot 29 procent af pigerne, der blev født i 2003 i Danmark, er færdigvaccinerede med vaccinen mod livmoderhalskræft. (Foto: © Martin Ballund, Scanpix)

Piger, som er blevet vaccineret med hpv-vaccine mod livmoderhalskræft, har ikke øget risiko for at få kronisk træthedsyndrom.

Det fastslår Norges Institut for Folkesundhed i en ny, stor undersøgelse, som Politiken omtaler i dag.

Undersøgelsen kan læses i sin fulde længde her.

Og det er yderst interessant læsning - ikke mindst i Danmark, hvor tilslutningen til hpv-vaccinen er lav, siger direktør ved Statens Seruminstitut Kåre Mølbak.

- Studiet bekræfter med meget stor sikkerhed, at hpv-vaccinen er en af de sikreste vacciner, som vi har, og at der ikke er nogen som helst sammenhæng mellem vaccinen og symptomer, der viser sig som kronisk træthedssyndrom, siger han.

Fakta om undersøgelsen

  • Udbredelsen af kronisk træthedsyndrom er blevet undersøgt på baggrund af data om 824.133 drenge og piger, der var i alderen 10 til 17 år i perioden fra 2009 til 2014.

  • Data om 176.453 norske piger, som har kunnet få hpv-vaccinen fra 2009, er blevet yderligere undersøgt.

Det fastslås i undersøgelsen, at der generelt har været en stigende forekomst af kronisk træthedsyndrom blandt børn og unge i Norge i perioden fra 2009 til 2014.

Det fremgår også, at stigningen ikke kan forklares, og at flere piger end drenge lider af kronisk træthedsyndrom.

- Man kan se, at forekomsten af kronisk træthedssyndrom er steget over tid, men at der er ikke er en større stigning for piger end drenge, siger Kåre Mølbak.

Ifølge den norske undersøgelse har de hpv-vaccinerede piger, der oftere har været i kontakt med sundhedsvæsenet før deres vaccine, en øget risiko for kronisk træthedslidelse.

Kåre Mølbak håber, at studiet kan få andelen af hpv-vaccinerede piger i Danmark til at stige.

Hvad er kronisk træthedssyndrom?

  • Kronisk træthedsyndrom er en tilstand, hvor man i mere end seks måneder har en unormal følelse af energisvigt og træthed.

  • Det er en omstridt sygdom med stor uenighed om årsag, diagnose og behandling mellem det medicinske fagmiljø og patientorganisationer.

Den seneste status på tilslutningen til hpv-vaccinationsprogrammet herhjemme viser, at 54 procent af de piger, der blev født i 2002, er færdigvaccinerede.

Det samme gælder for 29 procent af de piger, der blev født året efter.

Det er et markant fald set i forhold til de knap 80 procent af pigerne født mellem 1997 og 2000, som er blevet færdigvaccinerede.

Vaccinen er blevet diskuteret heftigt herhjemme, ikke mindst efter flere piger i en dokumentar på TV2 fortalte om symptomer som kronisk træthed, kvalme og svimmelhed efter hpv-vaccinen.

- Hvis nogen fortsat er i tvivl, så må denne undersøgelse være med til at understrege, at der ikke er sammenhæng mellem vaccinen og de symptomer, som nogle piger og unge kvinder har oplevet, siger Kåre Mølbak.

Vil have mere forskning

Vicedirektør Karsten Juhl Jørgensen fra Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet, der undersøger medicinsk forskning, anerkender, at studiet udelukker en sammenhæng mellem hpv-vaccinen og det kroniske træthedsyndrom.

Han understreger dog, at mistanken mod vaccinen fortsat skal undersøges grundigt.

Han påpeger, at den norske undersøgelse er et registerstudie, som ifølge ham ikke fortæller noget direkte om det syndrom, man mistænker i Danmark, der betegnes som POTS.

- Når vaccinen ikke giver kronisk træthedssyndrom i Norge, så gør den det nok heller ikke i Danmark. Men man kan ikke udlede, at vaccinen ikke giver POTS, fordi den ikke giver kronisk træthedssyndrom, siger han.

Hvad er POTS?

  • Syndromet POTS er karakteriseret ved en voldsomt stigende hjertefrekvens, når man rejser sig fra liggende til oprejst stilling, og at blodtrykket i oprejst tilstand er ustabilt.

  • Det giver typisk symptomer som svimmelhed, udtalt træthed og besvimelser.

  • Der er et klart overlap mellem POTS og kronisk træthedsyndrom.

  • Der er begrænset viden om årsagen til begge syndromer.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har tidligere undersøgt sikkerheden ved hpv-vaccinen med særligt fokus på kronisk træthedslidelse og POTS.

Undersøgelsen bygger på forskningsdata, data fra kliniske forsøg og indberetninger om formodede bivirkninger fra patienter og sundhedsprofessionelle samt på data leveret af medlemslandene.

På den baggrund har lægemiddelagenturet konkluderet, at de to syndromer ikke forekommer oftere hos hpv-vaccinerede end forventet hos ikke-vaccinerede.

Det Nordiske Cochrane Center har imidlertid klaget til EU's ombudsmand over lægemiddelagenturets håndtering af mistanken.

Karsten Juhl Jørgensen mener, at der er behov for uvildig laboratorieforskning, hvor man kigger på de danske piger, der har oplevet symptomer, for at nå til bunds i sagen.

- Vi mangler simpelthen mere viden om både sygdomsmekanismer og mulige sammenhænge med vaccinen, siger han.