Stor undersøgelse: Jøder i EU-lande føler hadet vokse

Oplevelsen af tiltagende antisemitisme skaber utryghed, viser ny EU-undersøgelse.

Antisemitismen kommer blandt andet til udtryk i form af hærværk, trusler på internettet og vold. Her et arkivfoto fra en jødisk delikatesse- og slagterforretning i København. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

Et stort antal jøder i Europa oplever i stigende grad fjendtlige anti-jødiske holdninger.

Det viser en stor, ny undersøgelse fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, der har undersøgt antisemitisme og hadforbrydelser mod jøder i EU, herunder også i Danmark.

I undersøgelsen er flere end 16.000 jøder blevet spurgt, om de i stigende grad oplever antisemitisme i det EU-land, de bor i.

Det svarer ni ud af ti ja til.

Oplevelsen af antisemitisme skaber udbredt bekymring blandt jøderne i Europa, siger seniorforsker Cecilie Felicia Stokholm Banke fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), som har forsket i holocaust og nutidig antisemitisme.

- Det hænger sammen med en øget aggressiv sprogbrug over for jøder i det offentlige rum. Det hænger også sammen med nogle meget voldsomme hændelser, hvor jøder er blevet angrebet i forskellige europæiske storbyer gennem de senere år, herunder København, Paris, Bruxelles og Toulouse, siger hun.

Den forkerte vej

Undersøgelsen er ikke repræsentativ og kan derfor ikke bruges til at sige noget generelt om jøderne i EU’s oplevelser, ligesom det ikke er muligt at drage konklusioner om de danske jøders oplevelser.

Ikke desto mindre er undersøgelsen det mest omfattende forsøg på at indsamle oplevelser og erfaringer med antisemitisme fra jøder i EU-lande. Da samme undersøgelse blev lavet for seks år siden, var det knap otte ud af ti af jøderne i undersøgelsen, der oplevede antisemitismen som tiltagende.

Der er små 2.000 medlemmer af Det Jødiske Samfund i Danmark, men ifølge trossamfundets formand, Dan Rosenberg Asmussen, skønnes det, at der er op mod 6.000 jøder i Danmark.

Han fortæller, at der også blandt jøderne i Danmark er en udbredt oplevelse af antisemitisme.

- Det er på mange måder forfærdeligt, at det går den forkerte vej, siger Dan Rosenberg Asmussen.

 • Tre børn på fire, frem og syv år og en rabbiner blev i 2012 skudt foran en jødisk skole i Toulouse. Gerningsmanden begrundede sine handlinger som blandt andet hævn for Israel-Palæstina-konflikten og militærinterventioner i muslimske lande. Billedet er fra begravelsen af de dræbte. (Foto: BAZ RATNER © Scanpix)
 • Fire personer mistede livet i forbindelse med et angreb på det jødiske museum i Bruxelles i 2014. (Foto: Francois Lenoir © Scanpix)
 • I 2015 angreb Omar El-Hussein først Krudttønden i København og dræbte derefter Dan Uzan, som stod vagt ved en bat mitza-fest i synagogen i Krystalgade. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)
 • Fire jødiske gidsler blev dræbt under et angreb på et kosher-supermarked i Paris i 2015. (Foto: Charles platiau © Scanpix)
 • Sidste vinter kastede tre mænd brandbomber mod en synagoge i Göteborg, mens der var ungdomsfest på stedet. Ingen kom til skade. Mændene blev efterfølgende dømt for hadforbrydelser. (Foto: TT News Agency © Scanpix)
1 / 5

Mest udbredt på internettet

Jøderne i undersøgelsen, der oplever en stigende grad af antisemitisme, møder især jødefjendske ytringer på sociale medier og andre dele af internettet. Derudover oplever de antisemitisme i det offentlige rum og i lidt mindre grad i medierne og ved politiske begivenheder.

Sammenligninger mellem israelerne og nazisterne fremhæves som en af de hadefulde ytringer, der er mest udbredt. Andre eksempler er, at jøder har for meget magt, og at jøder udnytter holocaust til at fremstille sig selv som ofre for egen vindings skyld.

- Informationsteknologien og den frie tale på de sociale medier har givet et rum til nogle ytringer, som man i virkeligheden troede var forsvundet fra Europa. Så der kommer en større tilsvining af jøder til orde i det offentlige rum, siger Cecilie Felicia Stokholm Banke fra DIIS.

Samtidig vurderer hun, at der er blevet skubbet til opfattelsen af, hvad man kan sige om jøder:

- Der spiller indvandring fra muslimske, arabiske lande – hvor der er en meget aggressiv retorik over for jøder, som hænger sammen med Israel-Palæstina-konflikten – en rolle.

Om undersøgelsen

 • 16.395 jøder fra 12 EU-lande har deltaget i undersøgelsen.

 • Alle deltagere i undersøgelsen er over 16 år gamle.

 • De betragter sig selv som jøder på baggrund af deres tro, kultur, opvækst, etnicitet, herkomst eller andet.

 • Kilde: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

- Man går stille med dørene

Blandt andre eksempler på antisemitisme er hærværk mod jødiske kirkegårde, fornærmende eller truende SMS-beskeder, antisemitisk graffiti, verbale overgreb og religiøst betinget vold eller diskrimination.

Undersøgelsen viser også, at mange af jøderne i undersøgelsen bekymrer sig om deres egen, familiemedlemmers og andre nærtståendes sikkerhed. Mere end hver tredje jøde i undersøgelsen frygter at blive udsat for vold eller anden form for fysisk angreb på grund af deres tro.

Nogle af dem oplyser, at det får dem til at undgå jødiske steder og at fravælge jødiske arrangementer.

Formanden for Det Jødiske Samfund fortæller, at den fysiske sikkerhed omkring jødiske institutioner i Danmark er på et højt niveau efter attentatet mod synagogen i København i 2015.

Men ude i samfundet vælger mange danske jøder ifølge Dan Rosenberg Asmussen at holde lav profil med deres religion.

- Det er min klare opfattelse, at det er blevet normalt, at det ikke er noget, man så at sige er optaget af at vise. Man går stille med dørene, siger han.

EU har vedtaget handleplan mod antisemitisme

I sidste uge vedtog justitsministre fra alle EU-landene i Det Europæiske Ministerråd en resolution, som opfordrer alle medlemslandene til at bekæmpe antisemitisme og til at øge indsatsen for at beskytte jøder.

Selvom Dan Rosenberg Asmussen anerkender indsatsen for at beskytte jøder i Danmark, så håber han, at politikerne på Christiansborg vil se grundigt på forslagene til handlinger og aktiviteter, der kan modvirke antisemitisme.

- Her tænker jeg på, hvordan man i det lange træk via blandt andet undervisning kan påvirke og opdrage næste generation til ikke at blive rundet af fordomme og til ikke at formidle konspirationsteorier og holocaust-benægtelse, siger han.

Jøder fra disse lande indgår i undersøgelsen:

 • Det anslås, at op mod 96 procent af jøderne i EU bor i de lande, som indgår i undersøgelsen:

 • Belgien

 • Danmark

 • Frankrig

 • Holland

 • Italien

 • Letland

 • Polen

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Ungarn

 • Østrig

 • Kilde: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder