Storfiskere har overtaget danske kvoter

Få pengestærke fiskere har sat sig på en stor del af de danske fiskekvoter, efter at politikerne gav fiskerne mulighed for at handle med deres kvoter.

På 10 år har nogle enkelte fiskere sat sig på store mængder af de danske fiskekvoter. I takt med at der er blevet færre aktive fiskefartøjer, er der også kommet færre aktive fiskere. Fra 3241 personer i 2005 til 1875 personer i 2013.

- Det er gået stærkere, end hvad nogen havde regnet med, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, der selv støttede den reform, der i 2005 forærede kvoterne til fiskerne og gav dem mulighed for at handle med dem.

Siden da er de erhvervsaktive fiskekuttere gået fra 1091 i 2006 til 616 fartøjer i 2013. Nogle af de store fartøjer sidder nu på meget store dele af kvoterne.

- Den udvikling, som landbruget er gennemgået på 50 år har taget seks til syv år i fiskeriet, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforeningen. Småfiskerne med mindre fartøjer er en uddøende race.

- Det er blevet sværere at drive fiskeri som livsform i småskala, siger Poul Degnbol, adjunkteret professor fra Aalborg Universitet, Institut for Fiskeriforvaltning.

Uundgåelig udvikling

Per Lund Hansen fra Bornholm er en af de store fiskere, der helt efter reglerne har købt kvoter fra en række mindre fiskere. Han er blandt andet medejer af skibet Ocean Laura, der bruger kvoter, som tidligere var fordelt på ni mindre skibe.

- Det har været en uundgåelig udvikling, fordi der ikke var kvoter nok til at alle kunne blive ved med at have et rentabelt erhverv, forklarer han.

Formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch, er knapt så glad for udviklingen.

- Jeg bryder mig ikke om udviklingen, men vi må nok erkende, at det er sådan det er. Der bliver færre og færre aktører, og det bliver rigtigt svært for unge fiskere at komme ind, fordi det er blevet så dyrt at købe kvoter, siger Allan Buch, der selv er en af de tilbageværende mindre fiskere.

Ifølge Berlingske Business årlige opgørelse er to af Danmarks 100 rigeste personer nu fiskere, der har opkøbt store partier kvoter siden 2005.

Stråmænd er efter reglerne

Siden reformen i 2005 har man sat begrænsninger på, hvor mange kvoter en enkelt fisker kan eje, således at det for eksempel kun er muligt at eje fem procent af en bestemt type fisk i et bestemt farvand. Men reglerne omgås med kreative løsninger.

På den måde kan de store fiskere fortsætte deres ekspansion, som man kan se på DR2 Undersøger i aften. En mulighed der er med til at samle fiskeriet på endnu færre hænder og få flere mindre fiskere til at droppe erhvervet.

Det er dog en kreativ mulighed, som ifølge NaturErhvervstyrelsen, der er kontrolmyndighed på området, er helt ifølge reglerne, som de er udformet nu.

Det mener Danmarks Fiskeriforening ikke bør være muligt:

- Hvis man f.eks. bruger stråmænd eller nogen der er sofafiskere, så er det ikke hensigten med reglerne, og så skal man se på, om det er noget man kan ændre på med de nuværende regler, siger Svend-Erik Andersen, formand for Fiskeriforeningen. Han udtaler sig generelt ikke om konkrete fiskere.

Du kan se mere om udviklingen i fiskeriet i DR2 Undersøger kvotekonger og små fisk kl. 22 i aften.