Storme, terror og tørke: Stort kriseberedskab samler tråde og rådgiver regeringstop

Kriseberedskabet NOST aktiveres i særligt alvorlige situationer - nu på grund af tørke og hedebølge. I 2015 på grund af terror.

Terrorangrebet i København i februar 2015 er den alvorligste hændelser, det store nationale kriseberedskab NOST har været med til at håndtere. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Kort tid efter at Omar el-Hussein lørdag 15. februar 2015 angreb et arrangement på Krudttønden i København og dræbte filminstruktøren Finn Nørgaard begyndte en masse mennesker at samle sig i et industrikvarter i Glostrup vest for hovedstaden.

Politiet havde aktiveret det store kriseberedskab NOST, og ind ad portene til Rigspolitiets bygning strømmede folk fra Sundhedsstyrelsen, PET, forsvaret og mange andre myndigheder for at deltage i et afgørende koordinerende møde.

Her skulle alle relevante informationer indsamles hurtigst muligt og danne grundlag for den beslutning om det videre forløb, som regeringstoppen senere traf. I forbindelse med hændelser som et terrorangreb samles regeringens sikkerhedsudvalg, der består af statsministeren, justitsministeren, forsvarsministeren og udenrigsministeren.

- Det er den alvorligste hændelse, vi har haft i Danmark. Her var vi i operationsberedskab. Det vil sige, at alle var indkaldt og var fysisk til stede i løbet af aftenen og natten, indtil gerningsmanden var uskadeliggjort, siger Per Jensen, som er vicepolitiinspektør i Rigspolitiet og stabschef i NOST.

Han står i de her dage i spidsen for indsatsen, der skal forsøge at koordinere indsatsen mod den omfattende tørke og hedebølge, der har ramt Danmark.

Bruges også i planlægning

Under terrorangrebet i 2015 forsøgte NOST at skabe et samlet billede af krisens omfang - ikke kun igennem informationer fra politiet, men også fra andre myndigheders side, der kunne få en rolle i forløbet.

- NOST koordinerer alle myndigheders indsats og sørger for, at ressourcerne kommer hen, hvor der er brug for dem. I forbindelse med en terrorhændelse vil det selvfølgelig være sundhedsberedskab, redningsberedskab og forsvaret, men også i forhold til trafik, siger Per Jensen, der har været med i alle 12 år, NOST har eksisteret.

Han fortæller, at NOST ikke kun aktiveres i forbindelse med konkrete hændelser, der opstår pludseligt, men også i forbindelse med planlægning.

- Det kunne være et stort statsbesøg fra en amerikansk præsident eller et topmøde i København, som for eksempel COP15 for nogle år siden. Så vi bruger både NOST til at håndtere en hændelse og til at planlægge, siger Per Jensen.

I den aktuelle situation, hvor beredskabet er aktiveret, er det sket ud fra en vurdering af, at det er helt ekstraordinært med så lang tids tørke i Danmark - nu suppleret med hedebølge.

I det daglige følger NOST de varslinger, der udsendes fra DMI, og rammes de to værste kategorier "Meget farligt vejr" og "Ekstremt farligt vejr" aktiveres beredskabet automatisk.

- Det skete for eksempel ved vandstandsstigningen i januar 2017 (stormflod i store dele af landet, red.) og også ved de storme, der har været i de sidste ti år, siger Per Jensen. NOST dækker hele Kongeriget, og derfor assisteres også de grønlandske og færøske myndigheder, hvis der opstår alvorlige situationer.

Hele Kongeriget dækkes

Det skete blandt andet sidste år, hvor bygden Nuugaatsiaq blev ramt af en flodbølge som følge af et stort klippeskred.

- Under tsunamien i Grønland sidste år var NOST også etableret i operationsberedskab for at hjælpe med at håndtere situationen deroppe, siger Per Jensen, der også husker, at beredskabet var samlet, da en askesky fra et vulkanudbrud på Island skabte kaos og lammede den europæiske flytrafik.

- Her var vi også etableret, fordi vi ikke havde nogen viden om, hvad det betød. Der havde vi udvidet NOST med vulkanologer fra Københavns Universitet og andre dygtige folk. Vi har en hel række ad hoc-medlemmer, som kan tilføre os en viden, som vi ikke har på daglig basis, siger Per Jensen.

NOST er forpligtet til at afholde en alarmeringsøvelse minimum hvert halve år med et relevant emne - for tre måneder siden var det cyberangreb, der i stigende grad udgør en trussel mod blandt andet vigtig infrastruktur.

- Her kørte en stor EU-øvelse for at håndtere cyberangreb. De afledte konsekvenser af et cyberangreb, som for eksempel kan berøre infrastrukturen, skal NOST håndtere, men selve angrebet håndteres af andre myndigheder, siger Per Jensen.

Sidste år blev mere end 50 hospitaler i Storbritannien delvist lammet af cyberangreb.

Facebook
Twitter