Stormrådet erklærer stormflod flere steder i landet

Vandstanden var så høj flere steder i Danmark, at der nogle steder var tale om stormflod.

På store dele af Fyn kæmpede de mod vandmasserne i aftes. (Foto: Sophia Juliane Lydolph © Scanpix)

Oven på stormen Ingolf og den efterfølgende markant forhøjede vandstand i går har Stormrådet netop besluttet at erklære stormflod flere steder i landet.

Det skriver Stormrådet på sin hjemmeside. Stormflod er defineret ved en oversvømmelse, der skyldes en ekstremt høj vandstand i havet.

- Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført, lyder det fra Stormrådet.

Disse steder var der stormflod

  • På den Jyske østkyst: Fra Gåsehage syd for Ebeltoft mod syd til den gamle Lillebæltsbro.

  • På den fynske nordkyst: Fra den gamle Lillebæltsbro over Bogense, Odense, Kerteminde og Nyborg til Åbyskov nordøst for Svendborg.

  • På Sjællands nordvestkyst: Fra Skælskør ved Tudsehage over Korsør, Kalundborg og Sjællands Odde til Korshage nord for Rørvig.

  • På Lollands og Falsters nordkyst: Fra Tårs færgehavn over Bandholm Guldborgsundbroen og til Farøbroen.

Stormrådet skriver videre, at der på Fyns nordkyst var tale om en 50-årshændelse, og at der for resten af de stormflodsramte områder er tale om en 20-årshændelse. Det endte dog ikke med at blive så slemt, som man havde regnet med, da DMI tidligt i går havde prognoser, der viste, at det ville ende ud i en 100-årshændelse.

En 20-årshændelse er en statistisk betegnelse, som siger, at det statistisk set sker en gang hver tyvende år. Men der ikke noget til hinder for, at det kan ske tre år i træk.

Beredsskabsstyrelsen: Ikke så slemt som frygtet

Beredskabet havde især frygtet, at vandstanden ville blive så høj, at det ville kunne føre til store ødelæggelser. Men vandstanden toppede med 1,68 meter over normalen i Odense Fjord, som var 22 centimeter lavere end frygtet.

- De steder, man var bange for, at der kom vand indover, var ved Jyllinge Nordmark nord for Roskilde og over langs Odense Fjord. Man var meget tæt på, at det rendte indover diger og dæmninger, fortalte Lars Schou, operativ chef i Beredskabsstyrelsen, tidligere i dag.

- Det undgik man heldigvis. Det var ikke så massivt, som vi havde frygtet. Det er en lettelse, fordi vi har undgået, at en masse mennesker fik ødelagt deres hjem, og man skulle ud og evakuere, sagde han.

Facebook
Twitter