Stort pres på akutafdeling i Randers: Udskyder pleje og ordinering af medicin

I et påbud fra Arbejdstilsynet til Regionshospitalet Randers beskrives grædende sygeplejersker og benhård prioritering af, hvilke akutpatienter der skal have pleje først.

Lotte Hybertz Lauritzen, arbejdsmilljørepræsentant og sygeplerjske i modtagelsen på akutafdelingen på Regionshospitalet Randers, har det ikke godt med den behandling, som hun og kollegaerne kan tilbyde patienterne i de mest travle perioder.

For sen ordinering af medicin og et personale, der bevidst undgår øjenkontakt med patienter af frygt for at få pålagt flere plejeopgaver.

Det er nogle af de konsekvenser ved et massivt arbejdspres, som Arbejdstilsynet beskriver i et påbud til akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers fra 20. maj i år. Det viser en aktindsigt, DR Nyheder har fået.

Ifølge rapporten har det konsekvenser for behandlingen af patienterne, at sygeplejerskerne er overbebyrdede - blandt andet nævnes det i rapporten, at der er patienter, der ikke bliver holdt øje med og fulgt op på, selvom en læge har ordineret det.

Det beskrives også, at der er patienter, der får ordineret medicin senere, end de egentlig skulle:

"Sygeplejerskerne oplyser, at det typisk er monitorering - også lægeordineret monitorering, der udskydes eller udføres med et længere tidsinterval end foreskrevet, og at dette sker dagligt.

Derudover bliver givning af ordineret medicin også udskudt, hvilket også sker dagligt," står der i rapporten.

Gråd og ingen tissepause

Lotte Hybertz Lauritzen, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske i modtagelsen på akutafdelingen på Regionshospitalet Randers, kan sagtens genkende den store arbejdsmængde.

- Jeg oplever rigtigt pressede kollegaer med tårer i øjnene, der ikke får spist, der ikke får tisset i løbet af en vagt, siger hun.

Og situationen har konsekvenser for patienterne, siger hun:

- Det betyder, at vi som sygeplejersker ikke føler, at vi yder det arbejde, vi egentlig er uddannet til at lave.

- Jeg har det ikke godt med det. Jeg synes ikke, folk får den pleje og behandling, som man egentlig kan forvente i 2016.

Hvad er du vidne til?

- De venter længe på behandlinger, siger Lotte Hybertz Lauritzen.

"Kan have betydning for patienternes helbred"

I går kunne DR afsløre et andet påbud fra Arbejdstilsynet, hvoraf det fremgår, at patienter på intensivafdelingen på Sjællands Universitetshospital Køge gennem en længere periode er blevet bedøvet mere end nødvendigt.

Simpelthen fordi personalet har travlt.

Og ifølge påbudet til Regionshospitalet Randers er det også travlhed, der her fører til, at patienterne får en ringere behandling.

Det fremgår således flere steder, at sygeplejerskerne er tvunget til at foretage prioriteringer, som har potentielt alvorlige konsekvenser. I rapporten står der blandt andet:

"Eksempelvis når sygeplejersken har ansvaret for flere patienter, og valget står mellem at give en patient den medicin, der er ordineret, monitorere en anden patient og samtidig være ved en patient, der er begyndt at blive dårligere.

Sygeplejerskerne er meget bevidste om, at de prioriteringer, de er tvunget til at foretage, kan vise sig at være forkerte og dermed have betydning for patientens helbred og indlæggelsestid."

6. april, da Arbejdstilsynet var på besøg, var afdelingen ved at modtage patient nummer 61, selvom afdelingen kun var normeret til 33 senge.

Lotte Hybertz Lauritzen fortæller, at det store pres får nogle af de ansatte til at krakelere.

- Kollegaer græder, når de er på arbejde, og de er utilpasse, når de kommer hjem, fortæller hun.

Flere senge og flere læger

Ledelsen på Regionshospitalet Randers har ifølge rapporten fra Arbejdstilsynet udtalt, at det ikke kan dokumenteres, at der er problemer med patientsikkerheden.

Den personaleansvarlige oversygeplejerske i akutmodtagelsen, Bodil Clemmensen, mener også, at det er trygt at være patient på hendes afdeling.

Hun medgiver dog, at der har været for travlt, og at det ikke er godt nok, når der eksempelvis som konsekvens er patienter, der får medicin for sent.

- Det er ikke godt. Og grunden til det er, at der kan være mange patienter i afdelingen.

- Vi gør nu blandt andet det, at vi har flere læger på arbejde, og vi har en person ansat i afdelingen, der sørger for flowet ud af afdelingen, så de patienter, der ligger på afdelingen, ikke ligger og venter på noget, siger Bodil Clemmensen.

Siden Arbejdstilsynet var på besøg, 6. april i år, har akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers ifølge Bodil Clemmensen udvidet sengekapaciteten fra 33 til cirka 40.

Facebook
Twitter