Strafbart at propagandere for Saddam

Propaganga-virksomhed for Saddam Hussein her i landet kan nu straffes med helt op til 16 års fængsel. Det er fordi, vi siden i fredags officielt har været i krig med Irak, og så træder et sæt særlige bestemmelser i straffeloven i kraft.

Danmarks beslutning om at gå i krig med Irak har aktiveret enrække særlige krigsbestemmelser i straffeloven.

5) Ydelse af væsentlig økonomisk støtte til fremme af propagandaeller til parti eller organisation, der på utilbørlig mådesamarbejder med den fjendtlige krigs- eller besættelsesmagt ellervirker til fremme af dennes interesser.

4) Propaganda til fordel for fjendtlig krigs- ellerbesættelsesmagt, herunder virksomhed som udgiver, redaktør ellerforretningsfører ved dagblad, tidsskrift, forlag ellerpressebureau, der arbejder til fremme af fjendtlig interesse.

1) Hvervning til eller tjenstgøring i fjendtlig krigs- ellerbesættelsesmagts væbnede styrker eller i tilknytning til dissevirkende militære eller politimæssige korps eller lignende korpseller organisationer.

Stk. 2.Som bistand til fjenden anses således følgende forhold:

Par. 102.Den, som under krig eller besættelse yder fjenden råd og dåd ellertil fremme af fjendtlig interesse svækker den danske stats ellerdens forbundsfælles kampdygtighed, straffes med fængsel indtil 16år.

Par. 101.Den, som med krig, besættelse eller andre fjendtligheder for øjeforetager nogen handling, hvorved bistand til fjenden forberedes,straffes med fængsel indtil 16 år.

Straffeloven indeholder en række særlige krigsbestemmelser, somtræder i kraft, når Danmark er i krig, og som dækker forbrydelsermod statens selvstændighed og sikkerhed.  Straffeloven i krigstid

Det betyder, at man risikerer op til 16 års fængsel, hvis manmed råd eller dåd forsøger at yde bistand til Irak eller indsamlerunderskrifter eller penge til støtte for det irakiske styre.

Fremme af fjendtlige interesser

Demonstrationer til fordel for Saddam Hussein kan betragtes som etforsøg på at fremme de fjendtlige interesser og vil derfor ogsåvære omfattet af loven.

Det fastslår Vagn Greve, der er professor i strafferet vedKøbenhavns Universitet, efter at regeringen lørdag droppedeberøringsangsten og meddelte, at Danmark ikke blot deltager i enmilitær operation, men at "Danmark er i krig med Saddam Husseinsregime", som Forsvarsministeriet formulerer det.

- Nogle af de handlinger, som normalt er helt lovlige som foreksempel propaganda for det irakiske styre, bliver pålagt en rækkebegrænsninger og gøres strafbare. Og det er ikke bare en spøg.Propaganda vil være at betragte som bistand til fjenden, siger VagnGreve.

Kan bombe Danmark

Strafferetseksperten fastslår ligeledes, at irakiske soldater er ideres gode ret til at bombe Forsvarsministeriet eller en hvilkensom helst anden militær installation i Danmark på betingelse af, atde er lovlige kombattanter.

- Ligesom vi bomber dem, har de lov til at bombe os. De skaloverholde krigens lov, men den forbyder ikke at bombe etforsvarsministerium. Så præcis på samme måde, som vi medvirker tilmålrettede angreb dernede, har de lov til at angribe her, sigerVagn Greve.