Straffeloven er skærpet 83 gange siden 2000

Ifølge tænketanken Justitia gør nogle lovændringer straffeloven uklar og forringer retssikkerheden.

Justitsminister Søren Pape Poulsen har bebudet flere stramninger af straffeloven den kommende tid. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Siden 2000 har politikerne indført 20 nye strafbare forhold, og i 46 tilfælde er allerede eksisterende bestemmelser blevet skærpet i straffeloven.

Optællingen er foretaget af tænketanken Justitia, der i alt har noteret 83 ændringer af straffeloven i perioden.

Der er meget få lempelser og ophævelser. Et eksempel er § 255, der er slettet. Ifølge paragraffen kunne mænd straffes, hvis de ikke gav den fornødne hjælp til kvinder, de havde besvangret uden for ægteskab.

De nye strafbestemmelser handler især om terrorisme, seksualforbrydelser og økonomisk kriminalitet. Og i flere tilfælde er de velbegrundede, mener direktør Jacob Mcgangama fra Justitia.

For eksempel nærmest råber den teknologiske udvikling på en reaktion, mener direktøren. I analysen nævner han for eksempel en ny bestemmelse om elektronisk pengefalsk og konventioner, som tvinger Danmark til at ændre straffeloven.

- Nogle ændringer har gjort det mindre gennemskueligt, hvad der er forbudt. Og det er problematisk, fordi straffeloven bør være så klar som mulig, siger Jacob Mcgangama.

Imam-loven griber ind i ytringsfriheden og hører ifølge ham til i den problematiske kategori. I forbindelse med religiøs oplæring er det blevet strafbart at billige tvang, incest, vold, drab og terror.

VLAK-regeringen har bebudet en kommission, men Justitsministeriet har intet bud på, hvornår den nedsættes.

/ritzau/