Stress er Danmarks nye folkesygdom

Stadigt flere føler sig stressede. I 1987 var det 35 pct., men i år 2000 føler 44 pct. sig stressede, viser en opgørelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Kilde:PsykiatriFonden. 

Pas på dinkrop. Sørg for at få rørt dig i løbet af dagen.

Holdpauser - de er ikke derimod øget energi.

Gørtingene som du har planlagt. Undgå at udskyde opgaverne til imorgen.

Fåoverblik over, hvilke ting, der tager for meget af din tid, så dubedre kan prioritere opgaverne.

Afrunddagen. Brug 10-15 minutter på at gøre op, hvad der er nået, oghvilke hængepartier der er.

Startdagen med at få overblik. Gør dig klart, hvad du skal nå og ihvilken rækkefælge. Husk at være realistisk, så du ikke føler duhele tiden er bagud.

Planlægdin dag - det er med til at gøre den mindre stresset og mereoverskuelig.Sådan undgår du stress

Stadigt flere føler sig stressede. I 1987 var det 35 pct., men iår 2000 føler 44 pct. sig stressede, viser en opgørelse fra StatensInstitut for Folkesundhed.

Det bekymrer instituttets direktør, læge Finn Kamper-Jørgensen,der mener, at der skal forskes mere i stress, fordi det udgør entrussel mod folkesundheden.

Otte pct. af den voksne befolkning, svarende til 344.000mennesker, siger, at de føler sig stressede i hverdagen, mens 36pct. gør det af og til.

Drømme og virkelighed

- Vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, at det nok går. Vi ernødt til at åbne vores øjne for, hvilket samfund vi lever i, sigerhan til Jyllands-Posten.

Han mener, udviklingen skyldes et stigende misforhold mellemvores drømme og vores mulighed for at føre dem ud i livet i enhektisk hverdag.

Roskilde Amts borgere hører til de mest stressede i landet, ogamtet har netop afsluttet et projekt, der siden foråret 2000 hartilbudt fire temamøder og tre kurser om håndtering af stress.

FacebookTwitter