Stress og ensomhed plager unge: 'Jeg har overvejet at stoppe og starte igen, når det hele er overstået'

Unge savner både fagligt og socialt samvær. Mistrivslen er nu på det højeste niveau, siden corona ramte landet.

- Jeg har da overvejet, om man skulle stoppe og starte igen, når det hele er overstået.

Det er en demotiveret Kirstine Emilie Nymand Larsen, der dag efter dag sætter sig op til sit spisebord og går i gang med at læse til eksamen på danskstudiet på Københavns Universitet.

- Jeg har selvfølgelig følt mig ensom. Det har alle. Det er helt naturligt. Det har vi også talt om i vores studiegruppe.

Eksamenen er nemlig blevet lavet om til en onlineeksamen på grund af restriktionerne, og den er langt fra den eneste del af studielivet, der nu må 'nydes' digitalt.

- Man havde lige regnet med, at nu kommer der et nyt år, og så bliver det hele bedre. Og så bliver det måske i virkeligheden endnu værre, fordi vi måske slet ikke kommer til at kunne møde op. Det er demotiverende, siger Kirstine Emilie Nymand Larsen.

Og det er ikke kun motivationen for studiet, der ikke er, som Kirstine Emilie Nymand Larsen havde regnet med. De stramme restriktioner, herunder forsamlingsforbuddet, rammer i den grad også mange af de ting, vi normalt forbinder med et ungdomsliv.

- Ensomheden fylder ret meget – ikke kun hos mig, men hos os alle sammen, fortæller hun.

Mere stress og ensomhed end under sidste nedlukning

Selvom Kirstines 'alle sammen' måske er at tage munden for fuld, så er både ensomhed og stress stigende blandt de 18 til 34-årige og er nu på et højere niveau, end det var tilfældet under sidste nedlukning i marts.

De seneste tal fra HOPE-projektet fra Århus Universitet, der undersøger danskernes adfærd under coronakrisen, viser, at knap 40 procent af aldersgruppen føler sig ensomme og lige under 50 procent føler sig stressede.

Det billede går igen i en rundringning, DR har lavet til alle otte universiteter. Her beretter alle om dårlig trivsel blandt de studerende.

- Vi oplever, at de studerende henvender sig med problemstillinger som ensomhed og usikkerhed, og så savner de både socialt og fagligt fællesskab, fortæller Rie Snekkerup, der er studieleder på Københavns Universitet.

Derudover fortæller studievejlederne om flere 'komplicerede henvendelser' såsom "Jeg er ny i byen, men har ingen venner”.

Også Kirstine Emilie Nymand Larsen er ny i byen, men har heldigvis haft en gruppe venner fra Lolland, der også flyttede til København omkring studiestart. Alligevel er det svært at affinde sig med, at rusture og nye venner er blevet erstattet med onlineeksaminer og minimalt socialt samvær.

- Jeg har en rigtig god studiegruppe, men det er mærkeligt at gå sammen med et helt universitetshold og så kun snakke med fire fra holdet, fortæller Kirstine Emilie Nymand Larsen (Foto: © (privatfoto))

- Det er jo megasvært ikke at kunne få den oplevelse, jeg har ventet på, siden jeg startede i gymnasiet. Det var det, jeg så frem til allerede dengang, så det er hårdt.

- Man bliver jo motiveret af at se sine venner hver dag. En der lige skriver, om man skal møde fem minutter tidligere, så man kan nå en kop kaffe. Det er de små ting, der gør noget.

Foruden ensomheden og de manglende sociale rygstød kan Kirstine Emilie Nymand Larsen også mærke den stress, som HOPE-tallene viser, at næsten 50 procent af de 18 til 34-årige døjer med.

- Jeg kan mærke, at jeg bliver stresset, blandt andet fordi vores eksamen er blevet omlagt til en onlineeksamen. Man sidder helt alene med sine eksamensforberedelser, og man mangler sine veninder til at støtte en.

Ungerådgivning må ansætte flere og udvide åbningstider

Hos Headspace, der rådgiver unge mellem 12 og 25 år, mærker man også presset på de unge. Her er man blevet nødt til at udvide sine åbningstider og ansætte flere chatkonsulenter for at at imødegå den stigende mistrivsel blandt de unge.

- Vi har særdeles travlt. Hvis vi sammenligner tallene for vores ungerådgivning i 2019 med dem fra 2020, så ser vi sådan cirka en fordobling, fortæller Christian Lund, centerchef i Headspace.

Og det er blandt andet frygten for ikke at kunne slå til i skolen, der presser de unge.

- De unge føler sig triste, deprimerede og oplever, at de er meget alene. Og så ser vi en del unge, der siger, at de føler angst for ikke at kunne slå til i skolen og for ikke at lære det, man skal under nedlukningen.

Vær ærlig. Skriv, hvis du er ensom

Flere eksperter spår, at nedlukningen af Danmark vil vare måneder endnu. Derfor mener Bente Klarlund, professor og leder af Center for aktiv sundhed, at det er vigtigt at have fokus på, hvad unge mennesker, der føler sig isolerede og alene, kan gøre.

- Det er vigtigt at komme ud at bevæge sig. Så skal du have en form for struktur på din hverdag, og så er det en rigtig god idé, hvis du laver noget kreativt hver dag, lyder de tre gode råd fra hende.

Kirstine Emilie Nymand vil også gerne komme med et godt råd til, hvad hun og andre i hendes situation skal gøre.

- Jeg vil gerne opfordre andre unge til lige at sende en besked til hinanden. Ansvaret ligger hos os selv. Alle andre har nok at se til. Tag kontakt til den veninde, du sidst talte med for tre måneder siden. Vær ærlig. Skriv, hvis du er ensom. Hun er sikkert det samme.