Strid i sag om LTF-forbud: Forsvarer mener, at grundloven er blevet tilsidesat

Flere beviser må indtil videre ikke præsenteres i retssagen om at få forbudt banden LTF.

Københavns Byret skal nu afgøre, om en række beviser må præsenteres i sagen, hvor anklagemyndigheden forsøger at få forbudt og opløst banden "Loyal To Familia". (Foto: Scanpix danmark stf © Scanpix)

Ønkset om at få gjort banden Loyal to Familia forbudt ved dom har været så stort, at man fra Justitsministeriets og Folketingets side har lavet lovgivning, der tilsidesætter grundloven.

Det mener forsvarerne for LTF.

Det kom frem under et retsmøde i Københavns Byret i dag, hvor forbudssagen mod banden kører. Og her bad forsvarer Stefan Jørgensen byretten om at ignorere en lovændring, som gør det lovligt for anklagerne at præsentere en række beviser fra gamle straffesager mod LTF's medlemmer.

- Vi mener, at den her lovgivning er i strid med grundlovens principper om magtens tredeling, lød det fra Stefan Jørgen. Han forsvarer LTF sammen med Michael Juul Eriksen.

Striden i sagen handler om, at to regler i retsplejeloven blev ændret i december 2018.

Lovændringerne gør det muligt for anklagerne at fremlægge bevismateriale i forbudssagen, som politiet tilfældigt har fundet ved ransagninger eller via aflytninger, når de har efterforsket sager om for eksempel narkosalg, vold eller drabsforsøg mod banden Loyal to Familias medlemmer.

Noget, der ikke før har været muligt.

- Det er tydeligt, at Justitsministeriet ikke har haft tillid til at få et tilfredsstillende resultat i sagen med den daværende lovgivning, lød det fra forsvarer Stefan Jørgensen i retten i dag.

Under en ransagning til en voldssag i 2013 fandt politiet dette organisationsdiagram over LTF's medlemmer og afdelinger. Det er fund som dette, at anklagerne vil bruge i forbudssagen.

"I strid med grundloven"

I bemærkningerne til lovændringerne - som altså blev gennemført kort inden LTF-sagens begyndelse - lyder det fra Justitsministeriet, at det netop er sagen mod LTF, der har "aktualiseret" spørgsmålet om, hvad der generelt kan bruges af beviser i forbudssager.

Noget, der vidner om, at de nye lovændringer er specialdesignet til sagen mod LTF, mener forsvarerne.

- Den nye lov er vedtaget for at fratage LTF den retssikkerhed, de ellers ville være sikret i retsplejeloven, forklarede Stefan Jørgensen under sin protest. Han vil derfor have retten til at se bort fra de nye regler.

- Reglerne er også opstået på en sådan måde, at man fratager domstolene sin ret til at afgøre, om bevismaterialet kan bruges.

Anklagemyndigheden har flere dokumenter fra straffesager mod enkelte af bandens medlemmer, som indgår som en del af beviserne i forbudssagen.

Nogle af dokumenterne er fundet tilfældigt for flere år siden i straffesager, der altså intet har med selve sagen mod banden LTF at gøre.

Det er nu op til retten at vudere, om de mange tilfældige fund kan bruges, og indtil det er afgjort, må anklagerne vente med at præsentere beviserne.

Det er uvist, hvornår retten forventer en afgørelse. Forbudssagen fortsætter i morgen.

Nedenfor kan du se, hvad anklagerne vil bruge som beviser i sagen:

  • Under opløsningssagen mod LTF vil anklagemyndigheden trække en stor mængde beviser frem - blandt andet gamle og verserende straffesager
  • Telefonaflytninger af enkeltpersoner
  • Fund ved ransagninger - for eksempel beskrivelser af banden og dens medlemmer
  • Vidner fra politiet
  • Juridiske tekster om Grundloven, foreningsfrihed og ulovlige foreninger
  • Pengeoverførsler
  • Logoer på tøj
1 / 7
Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk