Studerende mangler historisk viden

De unge universitetsstuderendes historiske paratviden er chokerende dårlig - de kender simpelthen ikke til sammenhængen i Europas historie. Det er et stort problem, mener en dekan, som kræver obligatorisk historie-eksamen i gymnasiet.

Kun 11 procent af en årgang studerende på statskundskab påAarhus Universitet ved, hvornår D-dagen foregik, eller hvilket årNapoleonskrigene sluttede.

Det viser en undersøgelse blandt 192 førsteårsstuderende, somflere morgenaviser citerer.

- Undersøgelsen viser, at halvdelen af vore studerende harfatale mangler i den historiske viden. De aner ganske enkelt ikkenoget om sammenhængen i Europas historie, og man undrer sig over,at de har haft historie i gymnasiet og i folkeskolen, siger GormHarste, lektor og studieleder for Institut for Statskundskab tilJyllands-Posten.

Baggrunden for undersøgelsen var en mistanke om store huller ide studerendes viden, og mistanken er blevet bekræftet.

- Vi oplever tit, at det kan være svært at gennemføre enmeningsfuld undervisning, fordi de studerende stiller mærkeligespørgsmål eller direkte ikke kender til de mest basale forholdinden for historie, siger han til Politiken.

Obligatorisk historie-eksamen i gymnasiet

Bodil Due, dekan for Det Humanistiske Fakultet på AarhusUniversitet, mener, at en obligatorisk historie-eksamen i gymnasieter nødvendig.

- En obligatorisk skriftlig historieeksamen i gymnasiet vil væremed til at give faget tyngde og sikre, at der bruges den nødvendigetid på historie.

I dag har eleverne en tvungen skriftlig opgave i historie i2.g., men fra 2005 kan eleverne gå tre år på gymnasiet uden ataflevere en eneste skriftlig opgave i historie.

//xSrc='http://www.eplugs.net/plugs/GB2-9826J/showPlug.js?'+escape(location.href)+'&gb2Rnd='+Math.random(); document.write('

Facebook
Twitter