Studerende om det gode studiemiljø: Dit eget engagement smitter, så start med dig selv

Nogle uddannelser er præget af uengagerede studerende. Få råd til, hvordan du sparker gang i engagementet.

Eske Nøhr Glud (tv.), studerende, Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd og Siv Lund Leknes, studerende.

’Det er nærmest altafgørende’, ’en kæmpe motivationsfaktor’ og ’en forudsætning for læring’.

Det er nogle af de svar, man får, hvis man spørger, hvad engagerede medstuderende betyder for ens uddannelse.

71 procent af de studerende på de videregående uddannelser finder deres medstuderende engagerede, men på nogle uddannelser er det under halvdelen, viser en kortlægning af nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som DR har lavet.

Og hvad kan man så gøre ved det, hvis man sidder på en uddannelse og synes, at ens medstuderende er uengagerede? Det har vi spurgt studerende og studenterorganisationer om.

1

Christopher Ammentorp

Formand for de danske professionshøjskolers nationale studenterforening, Studenterforum UC.

Jeg vil opfordre til, at man som studerende prøver at skabe noget engagement – også uden for undervisningssammenhæng. Så man får en social sammenhæng mellem de studerende og en gruppedynamik, hvor man forpligter sig på hinanden.

Så vil man som studerende naturligt også føle, at man skal engagere sig i undervisningen, for det er de samme mennesker, man er sammen med. Og så vil jeg sige, at man især i gruppearbejde skal forsøge at lave en forventningsafstemning fra start.

2

Siv Lund Leknes, Eske Nøhr Glud og Jakob Hansen

Bachelorstuderende i molekylær (bio)medicin, hvor 96 procent af de studerende finder deres medstuderende engagerede.

Når man bliver presset, for eksempel op til eksamen, kan der godt komme noget brok. Der har vi i min læsegruppe en aftale om, at så tager vi en åben snak om det og prøver at have fokus på, at det er en uddannelse, vi gerne vil, og at vi skal have det bedste ud af det, også når det er hårdt, siger Siv Lund Leknes.

Jakob Hansen supplerer:

Det er i orden at brokke sig og synes, at noget er træls – men man skal forsøge at undgå, at det bliver en kultur.

Hvis man ikke synes, at ens medstuderende er engagerede til for eksempel holdtimer, så kan man prøve at fokusere på noget andet. Man skal selvfølgelig stadig komme til holdtimerne og gøre det, der kræves der, men så sørg for også at melde dig ind i en forening eller forskergruppe. Så må du finde andre, der er engagerede og have dit fokus der, foreslår Eske Nøhr Glud.

Siv Lund Leknes følger op:

Man kan også prøve at være den evige optimisttype og forsøge at gejle en stemning op. For eksempel efter en forelæsning kan man prøve at starte en positiv samtale om, hvor fedt og spændende det var, det man lige har hørt noget om, så man skaber positiv stemning om indholdet på uddannelsen.

3

Johan Hedegaard Jørgensen

Formand for Danske Studerendes fællesråd, DSF, der repræsenterer de studerende på landets videregående uddannelser.

Man kan starte med sig selv og tage initiativ til at starte noget studieliv og nogle sociale aktiviteter op. Mange uddannelsessteder har aktivitetspuljer, man kan søge. Og man kan for eksempel også melde sig ind i studenterråd eller fagråd og starte noget – de har også ofte penge øremærket til sociale eller faglige arrangementer.

Og så skal man huske, at alle er forskellige, og alle har forskellige interesser, og det skal aktiviteterne også afspejle. Så det kan både være fester og sociale aktiviteter, men det kan også være forelæsninger eller studiegrupper for nogen, som har en særlig interesse.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk