Studerende om mange 12-taller: Topkarakterer er vigtige i vores præstationskultur

Hvert år, siden den nye karakterskala blev indført, er 12-tallet blev uddelt oftere og oftere på danske universiteter.

- I den her præstationskultur er det blevet vigtigere og vigtigere at få topkarakteren, siger Astrid Bjerre, studerende på CBS. (Foto: Christina Rasmussen)

Studerende på landets videregående uddannelser er kravlet højt op på karakterstigen.

For det er nu hver sjette af de bestående karakterer, som er et 12-tal - og det er noget over niveauet fra 2007, hvor 7-trinsskalaen blev indført. Dengang var det hver tiende.

Men det skyldes ikke, at underviserne og censorerne er for rundhåndet med topkarakterene, hvis man spørger flere af de studerende selv.

Astrid Bjerre, som læser HA Almen på Copenhagen Business School (CBS), oplever, at der bliver kæmpet hårdt for 12-tallet.

- I den her præstationskultur er det blevet vigtigere og vigtigere at få topkarakteren, og jeg synes ikke, der bliver givet uretmæssige 12-taller, siger hun.

Det fylder meget

Micky Ronnenberg, som læser erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet, mener heller ikke, at det er for nemt at få et 12-tal. Men hele debatten om, at det er for nemt, har gjort livet som studerende sværere.

- Den her debat om 12-taller har gjort, at dem, som får 4- og 7-taller, ikke føler, at de præsterer nok. Selvom det er middelkarakterer, er det nu blevet middelmådige karakterer, og det fylder selvfølgelig meget, siger han.

Micky Ronnenberg ser også, hvordan kampen for de høje karakterer flytter folks fokus.

- Der er kommet et pres på os studerende, som gør, at vi i højere grad kæmper for at få et 12-tal end at tilegne os viden.

Den udlægning er Melissa Bothmann enig i. Hun læser HA (psyk.) på Copenhagen Business School (CBS), og hun kritiserer det karakterræs, som er blevet skabt på de videregående uddannelser.

- Jeg tror ikke altid, at karakteren afspejler, om man er god eller ej. Mere om man kan det der 'game', der kører til eksamen, siger hun.

Hun oplever dog ikke, at der bliver uddelt for mange 12-taller.

Minister: Problemer med karaktergivningen

Alligevel tyder en ny evaluering på, at der bliver uddelt for mange topkarakterer på de videregående uddannelser. I hvert fald overgår virkeligheden langt forventningerne, hvad angår mængden af 12-taller.

Forventningen - da man indførte syvtrinsskalaen - var, at hver tiende bestående karakter ville være en topkarakter.

Men siden indførelsen er antallet af 12-taller steget støt fra det forventede, til at det i 2016 var cirka hver sjette af de bestående karakterer.

Og evalueringen bekymrer uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

- Jeg synes, at andelen af 12-taller er meget høj - ikke mindst i de seneste år. Det skal vi reagere på. Vi ved ikke, om det er selve skalaen, der er udfordringer med, eller om det er måden, den bruges på, lyder det i en skriftlig kommentar til DR Nyheder.

Symptombehandling at ændre skalaen

Micky Ronnenberg fra Roskilde Universitet tror ikke på, at det løser noget, hvis man ændrer skalaen.

- Det er symptombehandling, som ikke virker. Det handler om, at man skal fokusere mindre på de karakterer og så i stedet kigge på nogle andre værdier. Have fokus på at lære noget i stedet for, at vi bliver målt og vejet hele tiden, forklarer han.

Hos Melissa Bothmann fra Copenhagen Business School (CBS) er holdningen heller ikke, at skalaen er problemet. Men hun har set eksempler på, at skalaen blev brugt forkert.

- Jeg har da oplevet at få en karakter for en opgave, hvor jeg syntes, at karakteren var højere end fortjent, siger hun.

Regeringen oplyser, at den vil afvente en samlet evaluering af brugen af syvtrinsskalaen, som er færdig til efteråret, før den fremlægger initiativer.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter