Studielederuniversitet: Drik med måde og bliv på studiet

En ny undersøgelse viser, at alkoholforbruget har betydning for de studerendes frafald.

Danmarks Evalueringsinstitut anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at de videregående uddannelser i højere grad sætter fokus på alkoholens rolle i studiestarten. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Ølstafet og tequilashots er på mange studier en integreret del af introforløbet, når nye studerende starter på deres videregående uddannelse.

Og alkoholforbruget spiller tilsyneladende en vigtig rolle for de studerendes trivsel.

En ny undersøgelse viser ifølge Politiken, at de studerende, der slet ikke drikker, og de studerende, der drikker alt for meget, har større risiko for at droppe studiet senere hen.

Sådan lyder konklusionen i et studie fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Men det er ifølge Torben Bechmann Jensen, der er studieleder for Psykologi på Københavns Universitet, ikke så overraskende.

- Det med alkohol, studiestart og sociale forbindelser hænger sammen i dansk kultur, og på den måde er det en udfordring, hvis man helt siger nej til alkohol eller ikke kan styre det, siger han.

Ifølge undersøgelsen fra EVA har de to grupper, der drikker henholdsvis allermest og ingenting, to procentpoint større risiko for frafald, skriver Politiken.

Styr din brandert

Torben Bechmann Jensen mener, at alkoholforbruget under studierne, som i alle mulige andre sammenhænge, handler om at kunne kontrollere sit forbrug.

- Man skal være i stand til at kunne regulere sin adfærd. Det gælder på studiet og i andre sociale sammenhænge, siger han.

Han vedkender, at det er et problem, at alkohol betyder så meget.

- Men der er bare det med alkohol, at den har den særlige egenskab, at den er god til at bryde isen, siger han.

EVA anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at de videregående uddannelser i højere grad sætter fokus på alkoholens rolle i studiestarten.

Morten Grønbæk, misbrugsforsker og direktør for Statens Institut for Folkesundhed, er enig i, at alkoholrestriktioner er en løsning.

- Der er nogle studieretninger, hvor man ligger i sprut fem dage i streg på rusturene, og det er der nogle, der synes er frastødende, siger han.

- Der betyder, at nogle bliver udstødt af det sociale fællesskab.

Han peger på, at det eksempelvis kan være religiøse grupper eller sportseliteudøvere, der takker nej til drukturene.

God dialog mellem studier og rusvejledere

Hos Danske Studerendes Fællesråd tager man dog undersøgelsen med ophøjet ro.

- I forvejen foregår der megen dialog mellem rusvejlederne og uddannelsesinstitutionerne, og det skal vi holde fast i, siger formand Sana Doost.

Hun mener ikke, at uddannelsesinstitutionerne skal kontrollere introperioderne.

- Der er en stor værdi i, at rusforløbene er lavet af studerende og for studerende, siger hun.

Sana Doost understreger samtidig, at der skal være fokus på inklusion af alle grupper.

- Mange steder laves der hytteture uden alkohol og alkoholfrie dage i introforløbet, siger hun.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk