Styrelse på anklagebænken i psykiatersag

Tidligere patient kræver erstatning for fejlbehandling af både omstridt psykiater og patientstyrelse ved retssag i Aalborg i dag

45-årige Thomas Larsen vil i retten godtgøre, at han blev fejldiagnosticeret og fejlbehandlet, da han fra 1997 til 2002 var patient i Arne Mejlhedes psykiatriske klinik i Hobro.

400.000 kroner i erstatning. Sådan lyder kravet fra en tidligere patient mod psykiater Arne Mejlhede og Styrelsen for Patientsikkerhed i en sag, der udspiller sig ved byretten i Aalborg i dag og i morgen. Både den tidligere patient, Thomas Larsen, og psykiater Arne Mejlhede vil personligt fremføre deres syn på sagen i retten, og blandt de indkaldte vidner er to tidligere embedslæger, der har ført tilsyn for Styrelsen.

Arne Mejlhede har tidligere været en af Danmarks mest anvendte privatpraktiserende psykiatere, med op mod 1000 patienter om året. I 2013 afdækkede DR, hvordan han i årevis havde fejldiagnosticeret og fejlbehandlet et stort antal patienter, og hvordan myndighederne havde overhørt advarsler om det.

Siden har Patienterstatningen tilkendt erstatning på i alt 4,6 millioner kroner til 52 af psykiaterens tidligere patienter. Dermed er Arne Mejlhede, ifølge Patienterstatningen, den behandler, der står for det største antal anerkendte skader nogensinde her i landet.

Den tidligere patient Thomas Larsen har også forsøgt at få erstatning gennem Patienterstatningen, men blev afvist, fordi han blev behandlet hos Arne Mejlhede, før de privatpraktiserende speciallæger kom ind under Patienterstatningen i 2004.

Han har derfor valgt at forsøge sig ad rettens vej.

I byretten i Aalborg skal nu 45-årige Thomas Larsen godtgøre, at også han blev fejldiagnosticeret og fejlbehandlet, da han fra 1997 til 2002 var patient i Arne Mejlhedes psykiatriske klinik i Hobro, og at det har skadet ham. Desuden mener han, at Styrelsen for Patientsikkerhed, kunne og burde have grebet ind over for Arne Mejlhede på et langt tidligere tidspunkt, end den gjorde, så han kunne have undgået skaden. Derfor har han også stævnet Styrelsen

”Paranoid skizofren”

Thomas Larsen fik som 24-årig diagnosen ”paranoid skizofren” hos Arne Mejlhede, der behandlede ham med bl.a. den antipsykotiske medicin Zyprexa og gruppeterapi frem til 2002. Derefter kom han til en psykiater, der opretholdt medicineringen. I 2013 vurderede en ny psykiater, efter grundig udredning af Thomas Larsen, at der ikke var tegn på, at han på noget tidspunkt havde haft skizofreni eller andre psykotiske lidelser.

Retslægerådet, som har gennemgået Thomas Larsens journal fra Arne Mejlhede forud for retssagen, konkluderer, at den ikke har fundet noget, der underbygger hverken den skizofrenidiagnose eller den behandling, Arne Mejlhede gav Thomas Larsen.

Det er følgerne af fejlbehandling, som Thomas Larsen kræver en samlet erstatning på 400.000 kroner for. Det skal dække tort, svie og smerte, samt andre følger, han mener at have haft, bl.a. at han blev forsinket i sin uddannelse og har mistet arbejdsfortjeneste.

- Det er som om jeg gik ind ad en forkert dør, dengang i 1997. Siden har jeg måttet kæmpe mod noget, der fejlagtigt blev lagt ned over mig. Jeg har skullet overbevise omverdenen om, at det ikke var så galt med mig, siger Thomas Larsen til DR Nyheder.

Men giver det mening at rejse en sag om noget, der er sket for så længe siden?

- Det handler om et krakeleret selvbillede. Det er svært at forklare, hvor lang tid det tager at reparere. Der lagrer sig noget i underbevidstheden, når man får sådan en diagnose. Så det her er en måde, rent formelt, at sat et punktum for mig selv og få sagt, at det ikke var okay, hvad der skete.

Mejlhede afviser fejlbehandling

Behandlingen ligger så langt tilbage, at både Arne Mejlhede og Styrelsen for Patientsikkerhed forud for sagen har tilkendegivet, at de vil bede dommeren tage stilling til om sagen er forældet.

Derudover afviser Arne Mejlhede, gennem sin advokat, at der har været tale om fejlbehandling.

- Det er udokumenteret, og så har jeg i øvrigt ikke yderligere kommentarer, siger advokaten Olav Pedersen.

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker slet ikke at kommentere sagen forud for at den kommer for retten i morgen og onsdag i Aalborg.

Det er Thomas Larsens påstand, at Styrelsen ”groft har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse”. Her skal Thomas Larsen og hans advokat dokumentere, at Styrelsen – efter den lovgivning som gjaldt på det tidspunkt – kunne og burde have handlet anderledes i tilsynet med Arne Mejlhede, og at dét kunne have ændret det konkrete forløb for Thomas Larsen og afværget, at han blev skadet.

Thomas Larsen håber, at sagen kunne få betydning for andre af psykiaterens tidligere patienter.

- Det har haft store konsekvenser for mit liv, de handlinger og fejl, der blev begået. Så jeg har anlagt sagen for mig, men jeg føler også det lidt er for de patienter, der ikke selv har kunnet gå hele den vej hertil, hvor jeg er nu.

Thomas Larsen lever i dag som selvstændig tekstforfatter og har kone og barn.

Den i dag 71-årige Arne Mejlhede fraskrev sig i 2014 frivilligt retten til at udskrive medicin til psykiatrisk behandling. Han solgte samme år klinikken i Hobro til sin hustru, der også er psykiater. Arne Mejlhede har stadig autorisation som psykiater, og han kan f.eks. frit udarbejde psykiatriske speciallægerrklæringer. Det fremgår af en mail fra Styrelsen til psykiateren i november 2016, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.